nexaris Angio-MR-CT Innowacje w leczeniu na bazie synergii

Procedury minimalnie inwazyjne wykorzystujące obrazowanie śródoperacyjne mogą istotnie ograniczyć ryzyko zabiegu i zredukować wskaźnik powikłań. Prowadzi to do poprawy wyników leczenia pacjentów – a także podniesienia efektywności finansowej placówki. Jakie nowe możliwości innowacyjnych terapii otwiera hybrydowy dostęp do wszystkich metod obrazowania na jednej sali operacyjnej?

 

nexaris Angio-MR-CT1 pozwala na płynne łączenie w jednym środowisku funkcji angiografu Artis, rezonansu magnetycznego MAGNETOM oraz tomografu komputerowego z ruchomym gantry SOMATOM, dostarczając cennych informacji obrazowych na dowolnym etapie zabiegu. Opracowany we współpracy z firmą Getinge system transportu PILOT umożliwia przenoszenie pacjenta pomiędzy stołem chirurgicznym a urządzeniami obrazującymi bez zmiany położenia ciała.

Cechy i korzyści


PILOT2 to dostosowany do potrzeb pacjentów system transportu, który eliminuje tradycyjne bariery uniemożliwiające korzystanie z obrazowania. Ułatwia też relokację pacjentów w obrębie całego szpitala.

With PILOT, switching between OR table and imaging modalities requires no patient repositioning

Bez konieczności zmiany położenia pacjenta

  • Swobodny dostęp do śródoperacyjnego obrazowania angiograficznego, MR oraz TK
  • Blat transportowy2 z transferem ze stołu chirurgicznego na dokowalny stół MR
  • Blat stołu1 oraz blat transportowy2 są przezierne dla promieni RTG

 

With PILOT, there are no location restrictions due to the unique patient transporter

Swobodne poruszanie się po całym szpitalu dzięki unikalnemu transporterowi pacjentów2

  • Transfer pacjentów z helikoptera na oddział intensywnej terapii, oddział radiologii lub salę operacyjną
  • Opieka przed-, śród- i pooperacyjna
  • Obsługa pacjentów w trybie planowym i nagłym

 

Zastosowanie kliniczne

nexaris Angio-MR-CT tworzy warunki wykonywania innowacyjnych zabiegów, łączących wiele metod obrazowania w ramach jednej procedury. Nieograniczony dostęp do obrazowania pozwala na zastąpienie wielu inwazyjnych procedur wysokiego ryzyka mniej inwazyjnymi alternatywami.

Szczegóły techniczne

Firma Siemens Healthineers pomoże Ci zorganizować multimodalną salę operacyjną zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami.

  • Wstępna konsultacja: dysponujemy ekspertami w dziedzinie architektury, aplikacji klinicznych, instalacji technicznych oraz zasad i przepisów
  • Projektowanie sali operacyjnej: będziemy udoskonalać układ sali i wyposażenia, dopóki nie spełni Twoich indywidualnych potrzeb
  • Płynne wykonywanie zabiegów: uwzględniamy wymagania różnych zespołów w Twojej jednostce
  • Połączenie nexaris Angio-MR-CT z systemem PILOT2 zapewnia nieograniczony dostęp do obrazowania multimodalnego oraz transport pacjentów w obrębie całego szpitala. To nowa jakość wykonywania zabiegów i rozwiązanie, które przewyższy Twoje oczekiwania.

 

1
2