Wartość testu ELF potwierdzona danymi uzyskanymi w rzeczywistych warunkach

Ocena ryzyka zwłóknienia za pomocą łatwiej dostępnego badania krwi może korzystnie wpływać na wyniki kliniczne i finansowe

Wdrożenie testów nieinwazyjnych na poziomie opieki podstawowej może:

 • Zwiększyć wczesną wykrywalność zaawansowanego zwłóknienia i marskości u chorych na NAFLD.
 • Ograniczyć liczbę niepotrzebnych skierowań na konsultacje specjalistyczne tych pacjentów, u których ryzyko zaawansowanej choroby wątroby jest niskie.
 • Natychmiast przynieść trwałe oszczędności finansowe.

Pacjent chory na NAFLD i eksperci medyczni mówią o tym, jak test ELF przyczynia się do poprawy wyników leczenia i transformacji systemów opieki.

person holding sample tube

Dr Kirsten Frederiksen, lekarka pracująca dla Renown, mówi o zastosowaniu testu ELF w kontekście projektu The Healthy Nevada Project zainicjowanego przez Renown Institute for Health Innovation.1,2

chairs in a waiting room

Dowiedz się, jak NHS Tayside używa testu ELF do identyfikacji priorytetowych pacjentów należących do grupy ryzyka.3

Camden i Islington to dwa robotnicze miasta Wielkiej Brytanii, w których częstość występowania NAFLD w populacji szacuje się na 20%–30%. Aby zmniejszyć obciążenie niepotrzebnymi skierowaniami do specjalistów i poprawić wykrywalność zaawansowanego stadium choroby wątroby, opracowano „ścieżkę opieki nad chorym na NAFLD”, w ramach której najpierw wykonuje się test FIB-4, a w razie wyniku nieokreślonego — wykonuje się test ELF jako badanie następcze. Po 2 latach dane z tej nowej ścieżki porównano z dotychczasowym standardem opieki.4,5

  W tym materiale wideo dr Ankur Srivastava, konsultant gastroenterologii i hepatologii w Szpitalu Southmead należącym do organizacji North Bristol Trust, omawia swoje dwustopniowe podejście do wykorzystania testów nieinwazyjnych u pacjentów POZ, które służy ograniczeniu liczby niepotrzebnych skierowań i poprawie wykrywalności ciężkiej NAFLD. Artykuł na ten temat został niedawno opublikowany w czasopiśmie Journal of Hepatology. 

  Po konferencji liderów CLDF w 2019 roku niewielkiemu panelowi ekspertów w dziedzinie hepatologii powierzono zadanie opracowania przejrzystych wytycznych. Test ELF odgrywa istotną rolę w algorytmie określania stadium choroby, mimo że nie jest jeszcze zatwierdzony przez FDA. Test ELF to jedyny polecany przez ten panel ekspercki zastrzeżony marker zwłóknienia oznaczany w surowicy.

  1
  2
  3
  4
  5
  6