Ewolucja diagnostyki i monitorowania zwłóknienia wątroby

Część działań Medscape: Postępy kliniczne w ewolucji diagnostyki laboratoryjnej

Medscape Education Gastroenterology

|01.04.2021

Dr Younossi i eksperci przedstawiają przegląd znaczenia zwłóknienia wątroby w NASH oraz możliwości nieinwazyjnych badań przesiewowych. Celem tego działania jest podkreślenie najlepszych praktyk w diagnozowaniu i monitorowaniu zwłóknienia wątroby oraz zwiększeniu pewności lekarzy co do umiejętności posługiwania się nieinwazyjnymi technikami w celu identyfikacji pacjentów zagrożonych progresją zwłóknienia wątroby. 

  • Poznanie zaleceń wytycznych dotyczących badań przesiewowych, prognozowania i diagnozowania zwłóknienia wątroby 
  • Nauczenie się odpowiednich technik diagnostycznych i monitorujących zwłóknienie wątroby 
  • Zyskanie większego zaufanie do stosowania nieinwazyjnych technik w praktyce klinicznej do identyfikacji pacjentów z zaawansowanym zwłóknieniem 

Panel ekspertów

Moderator 

Zobair Younossi, MD

Vice President of Research Inova Health System
Falls Church, Virginia, Stany Zjednoczone

Paneliści

Jörn Schattenberg, MD

Dyrektor Metabolic Liver Research Program
Johannes Gutenberg-Uniwersytet w Moguncji
Moguncja, Niemcy

Jerome Boursier, MD

Hepatolog akademicki
Uniwersytet w Angers, Francja

Mazen Noureddin, MD

Dyrektor Cedars-Sinai Fatty Liver Program 
Centrum Medyczne Cedars-Sinai