CentraBytes
Informatyczna rewolucja w badaniach laboratoryjnych.

Reguły - Automatyczna interpretacja wyników

Sue Stern
Szpital Uniwersytetu Michigan
Ann Arbor, Michigan

Cel: Algorytmy badań chorób zakaźnych

W laboratorium szpitala Uniwersytetu Michgan, specjalne algorytmy dla testów do wykrywania powierzchniowego antygenu wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBsAg) i przeciwciał HIV pomogły uzyskać wysoką jakość i terminowość wyników, zwiększyć wydajność i ograniczyć liczbę manualnych operacji wykonywanych na próbkach od pacjentów.

 


Algorytmy SMART naśladują i automatyzują procesy manualne

 
 


Share this page: