Chemia kliniczna

Efektywny, niezawodny i dokładny system chemii klinicznej Siemens Healthcare Diagnostics.
System umożliwiający stworzenie zintegrowanego stanowiska pracy, minimalizujący koszty i zwiększający wydajność laboratorium.


Share this page: