Rezonans magnetyczny
Kursy - semestry zimowy oraz letni 2019/2020

Rezonans

Obrazie, co mi powiesz?

Data: 22 sierpnia 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykłady i warsztaty poprowadzi:

 • mgr inż. Agata Zawadzka

PROGRAM KURSU 1.0 MB

Udział w kursie jest płatny 450 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Diagnostyka obrazowa zmian patologicznych jelit

Data: 11-12 września 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Katulska
 • dr n. med. Mateusz Wykrętowicz

PROGRAM KURSU 0.7 MB

Udział w kursie jest płatny 650 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Sekwencje obrazowania w MR dla nowicjuszy i średnio-zaawansowanych

Data: 3 października 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowca:

 • Kamil Cepuch

PROGRAM KURSU 0.9 MB

Udział w kursie jest płatny 300 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Diagnostyka TK i MR guzów nerek: od anatomii i zmian łagodnych do guzów złośliwych

Data: 10 października 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska
 • dr n. fiz. Sylwia Heinze

PROGRAM KURSU 0.7 MB

Udział w kursie jest płatny 500 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Cyfrowe obrazowanie w medycynie: MRI.

Data: 17 października 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykłady oraz warsztaty poprowadzi:

 • dr inż. Ryszard Gomółka

POZIOM KURSU: Podstawowy, średnio zaawansowany.

CEL KURSU:

1. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami uzyskiwania i technikami przetwarzania cyfrowych obrazów medycznych, na przykładzie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI).
2. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy i przetwarzania obrazów MRI.
3. Zrozumienia związku przyczynowo-skutkowego między mechanizmami pozyskania obrazów MRI, filtracją i wynikowym obrazem.
4. Wykorzystanie środowiska Syngo.via do analizy i przetwarzania klinicznych obrazów MRI.

Kurs obejmuje omówienie:

 • charakterystyk obrazów analogowy i cyfrowych, zalet i wad ucyfrowienia;
 • powstawania i akwizycji sygnału MR, czasów relaksacji T1 oraz T2, saturacji sygnału z tkanki tłuszczowej;
 • metod powstawania obrazów MRI z naciskiem na sekwencje: spin-echo, multiecho, turbo spin-echo, STIR, DWI, Dixon;
 • wpływu zmiany parametrów akwizycji (m.in. TE, TR, flip angle, TI, Turbo Factor, Bandwidth, Partial Fourier) na jakość wynikowego obrazu MR;
 • filtracji i korekcji w obrazach MR;
 • metod przetwarzania obrazów MR (na przykładzie DWI i Dixon). 

Ćwiczenia dotyczące analizy obrazów cyfrowych wykorzystują środowisko Syngo.via.

PROGRAM KURSU 1.9 MB

Udział w kursie jest płatny 400 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Diagnostyka TK i MR aorty piersiowej i brzusznej

Data: 6-7 listopada 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
 • dr hab. n. med. Magdalena Januszewicz
 • dr hab. n. med. Ilona Michałowska
 • dr n. med. Magdalena Marczak
 • dr n. med. Mariusz Kłopotowski

PROGRAM KURSU 2.4 MB

Udział w kursie jest płatny 650 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Cambridge Prostate mpMRI & Biopsy Course

Data: 20 listopada 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • Prof. Tristan Barrett
 • Prof. Christof Kaster
 • Dr Michal Sut

PROGRAM KURSU

Udział w kursie jest płatny 400 Euro, liczba miejsc jest ograniczona
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Więcej informacji: https://erasmus.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/mri-course-warsaw-2020/mripoland

PEDIATRIA - diagnostyka obrazowa ośrodkowego układu nerwowego

Data: 16 stycznia 2021
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowca:

 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

PROGRAM KURSU 0.8 MB

Udział w kursie jest płatny 400 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Nie znalazłeś interesującego Ciebie kursu? Zaproponuj własny temat:Because of some maintenance activities, this service is not available currently.
Please try again later.

Formularz zawiera brakujące i/lub nieprawidłowe wpisy. Każdy jest zaznaczony na czerwono.
Prosimy poprawić i ponownie wysłać formularz. Dziękujemy!

An issue occurred on this form. The data inserted by you seems to be invalid. Please check if you filled in all form fields as expected according to the field names (e.g. ‘First Name’, ‘Last Name’ etc.). Please correct and re-submit your request again. Thank you!

* Wymagane