Rezonans magnetyczny
Kursy - semestry zimowy oraz letni 2018/2019

Zaawansowane techniki neuro - perfuzja MR

Data: 6 czerwca, godz. 10:00 – 12:00
Miejsce: Gdańsk, Amber Expo, sala warsztatowa Siemens Healthineers G, piętro 1

Prowadząca: 

 • mgr inż. Agata Zawadzka

PROGRAM WARSZTATU 2.3 MB

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Staging prostate cancer: risk based approach

Data: 7 czerwca, godz. 10:00-12:00
Miejsce: Gdańsk, Amber Expo, sala warsztatowa Siemens Healthineers G, piętro 1

Prowadzący: 

Warsztat dla lekarzy i rezydentów, zainteresowanych diagnostyką obrazową chorób reumatycznych.

PROGRAM WARSZTATU 2.7 MB

FORMULARZ REJESTRACYJNY

RTG i MR w ocenie zapalenia stawów krzyżowobiodrowych w przebiegu spondyloartropatii zapalnych

Data: 7 czerwca, godz. 14:00 – 16:00
Miejsce: Gdańsk, Amber Expo, sala warsztatowa Siemens Healthineers G, piętro 1

Prowadzący: 

 • prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
 • dr n. med. Grzegorz Pracoń, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

PROGRAM WARSZTATU 1.3 MB

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Obrazie, co mi powiesz?

Data: 29 czerwca 2019
Miejsce:
Akademia Siemens Healthineers

Kierownik naukowy:

 • prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz

Kurs poprowadzi:

 • mgr inż. Agata Zawadzka - Specjalista aplikacyjny Siemens Healthineers

Kurs skierowany do:

 • techników elektroradiologii posiadających minimum rok doświadczenia w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego
 • lekarzy radiologów i fizyków medycznych zainteresowanych technicznymi aspektami obrazowania MR

PROGRAM WARSZTATU 2.6 MB

Udział w kursie jest płatny 400 zł. Liczba miejsc ograniczona do 30.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Warsztaty diagnostyki obrazowej CT i MR nerek

Data: 28 września 2019
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykłady oraz warsztaty poprowadzi:

 • dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska
 • dr n. fiz. Sylwia Heinze

PROGRAM KURSU 2.1 MB

Udział w kursie jest płatny 400 zł. Liczba miejsc ograniczona do 30.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Cyfrowe obrazowanie w medycynie: MRI. Charakterystyka i analiza obrazów cyfrowych

Data: 18-19 październik 2019
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Kurs poprowadzi:

 • dr inż. Ryszard Gomółka

POZIOM KURSU: Podstawowy, średnio zaawansowany.
CEL KURSU:
1. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami uzyskiwania i technikami przetwarzania cyfrowych obrazów medycznych, na przykładzie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI).
2. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy i przetwarzania obrazów MRI oraz rozumienia związku przyczynowo skutkowego między mechanizmami pozyskania obrazów MRI, filtracją i wynikowym obrazem.
3. Wykorzystanie środowiska Syngo.via do analizy klinicznych obrazów MRI.

PROGRAM KURSU 3.4 MB

Udział w kursie jest płatny 400 zł. Liczba miejsc ograniczona do 30.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Rezonans magnetyczny w zapalnych spondyloartopatiach osiowych: sacroiliitis, spondylitis

Data: 26 października 2019
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykłady oraz warsztaty poprowadzi:

 • Prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
 • Dr n. med. Grzegorz Pracoń
 • Lek. Mateusz Płaza
 • Lek. Michał Znajdek

Kurs dla lekarzy i rezydentów, zainteresowanych diagnostyką obrazową chorób reumatycznych.

PROGRAM KURSU 1.4 MB

Udział w kursie jest płatny 700 zł. Liczba miejsc ograniczona do 30.

FORMULARZ REJESTRACYJNY