Rezonans magnetyczny
Kursy - semestry zimowy oraz letni 2019/2020

Cyfrowe obrazowanie w medycynie: MRI. Charakterystyka i analiza obrazów cyfrowych

Data: 18 stycznia 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Kurs poprowadzi:

 • dr inż. Ryszard Gomółka

CEL KURSU:
1. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami uzyskiwania i technikami przetwarzania cyfrowych obrazów medycznych, na przykładzie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI).
2. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy i przetwarzania obrazów MRI oraz rozumienia związku przyczynowo skutkowego między mechanizmami pozyskania obrazów MRI, filtracją i wynikowym obrazem.
C3. Wykorzystanie środowiska syngo.via do analizy klinicznych obrazów MRI.
Kurs obejmuje omówienie charakterystyki obrazów cyfrowych, metod powstawania obrazów MRI z naciskiem na spin-echo (wraz z multiecho oraz turbo spin echo), DWI, Dixon. Ćwiczenia dotyczące analizy obrazów cyfrowych wykorzystują środowisko syngo.via.

PROGRAM KURSU 1.9 MB

Udział w kursie jest płatny 400 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

POZIOM KURSU: Podstawowy, średnio zaawansowany.

Diagnostyka niestabilności przedniej w kolanie

Data: I termin 24 stycznia 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • dr Wojciech Szewczyk
 • dr Maciej Gabryel

PROGRAM KURSU 1.5 MB

Udział w kursie jest płatny 700 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Diagnostyka niestabilności przedniej w kolanie

Data: II termin 25 stycznia 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • dr Wojciech Szewczyk
 • dr Maciej Gabryel

PROGRAM KURSU 1.5 MB

Udział w kursie jest płatny 700 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Sekwencje obrazowania w MR dla nowicjuszy i średnio-zaawansowanych

Data: 8 lutego 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • Kamil Cepuch

PROGRAM KURSU 0.9 MB

Udział w kursie jest płatny 300 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Udar niedokrwienny mózgu. Kwalifikacja chorych do trombektomii mechanicznej

Data: 21 lutego 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Edyta Szurowska
 • dr n. med. Tomasz Gorycki
 • lek. med. Bartosz Regent

PROGRAM KURSU 1.4 MB

Udział w kursie jest płatny 600 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Diagnostyka obrazowa zmian patologicznych jelit

Data: 20-21 marca 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Katulska
 • dr n. med. Mateusz Wykrętowicz

PROGRAM KURSU 0.7 MB

Udział w kursie jest płatny 650 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Badania przesiewowe raka płuc

Data: 27 marca 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Edyta Szurowska
 • dr Katarzyna Dziadziuszko
 • dr Małgorzata Jelitto-Górska

PROGRAM KURSU 14.6 MB

Udział w kursie jest płatny 600 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Diagnostyka TK i MR guzów nerek: od anatomii i zmian łagodnych do guzów złośliwych

Data: 28 marca 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska
 • dr n. fiz. Sylwia Heinze

PROGRAM KURSU 0.7 MB

Udział w kursie jest płatny 500 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Prostate MRI Course due to changes in the European PI-RADS guidelines

Data: 3 kwietnia 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowca:

 • prof. Anwar Padhani

PROGRAM KURSU 0.6 MB

Udział w kursie jest płatny 1000 zł. Liczba miejsc ograniczona do 30.
Kurs prowadzony jest w języku angielskim.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Diagnostyka TK i MR aorty piersiowej i brzusznej

Data: 17-18 kwietnia 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
 • dr hab. n. med. Ilona Michałowska
 • dr n. med. Magdalena Januszewicz
 • dr n. med. Magdalena Marczak
 • dr n. med. Mariusz Kłopotowski

PROGRAM KURSU 2.4 MB

Udział w kursie jest płatny 650 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

PEDIATRIA - diagnostyka obrazowa ośrodkowego układu nerwowego

Data: 9 maja 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowca:

 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

PROGRAM KURSU 0.8 MB

Udział w kursie jest płatny 400 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Sekwencje obrazowania w MR dla nowicjuszy i średnio-zaawansowanych

Data: 22 maja 2020
Miejsce: Akademia Siemens Healthineers

Wykładowca:

 • Kamil Cepuch

PROGRAM KURSU 0.9 MB

Udział w kursie jest płatny 300 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Nie znalazłeś interesującego Ciebie kursu? Zaproponuj własny temat:Because of some maintenance activities, this service is not available currently.
Please try again later.

Formularz zawiera brakujące i/lub nieprawidłowe wpisy. Każdy jest zaznaczony na czerwono.
Prosimy poprawić i ponownie wysłać formularz. Dziękujemy!

An issue occurred on this form. The data inserted by you seems to be invalid. Please check if you filled in all form fields as expected according to the field names (e.g. ‘First Name’, ‘Last Name’ etc.). Please correct and re-submit your request again. Thank you!

* Wymagane