Digitální zdravotnická platforma teamplay

Aktivátor vaší digitální transformace

Digitální zdravotnická platforma teamplay je platforma, která umožňuje vaši digitální transformaci s cílem přetvořit data na úspory nákladů a lepší péči. Poskytuje snadný přístup k řešením pro provozní, klinickou praxi a podporu sdíleného rozhodování – kombinuje flexibilitu a škálovatelnost s přípravou do budoucna.

 • Využijte našich zkušeností s integrací digitálních řešení do klinických postupů, umožňujících škálovatelnost a flexibilitu – to vše v zabezpečeném a certifikovaném prostředí
 • Podpořte interoperabilitu mezi odděleními a pracovišti s cílem zefektivnit provoz a podpořit klinické procesy připojením k platformě s jedním dodavatelem, systémem a zařízeními
 • Zajistěte si, že budete připraveni do budoucna díky přístupu k transformativním aplikacím založených na umělé inteligenci pro podporu rozhodování založeného na datech – od společnosti Siemens Healthineers a jejich partnerů

teamplay digital health platform is the platform that enables your digital transformation with the goal to turn data into cost savings and better care. It provides you with easy access to solutions for operational,clinical and shared decision support–combining flexibility and scalability with future readiness.
 • Benefit from our experience in integrating digital solutions into clinical routines enabling both scalability and flexibility - all this in a secured and regulatory-compliant environment
 • Foster cross-departmental and cross-institutional interoperability to enable operational efficiency and supporting clinical processes by connecting to ONE vendor-, system-, device-neutral platform
 • Ensure future-readiness with access to transformative and AI-powered applications for data-driven decision support - from Siemens Healthineers and curated partners

Do roku 2025 bude celosvětově vytvořeno více než 463 exabajtů deně1. Bez inovativních digitalizovaných řešení se tato data stanou nesourodými. Do budoucna na ně navíc budou kladeny další nároky. Data je tedy třeba efektivně využívat. Se stárnoucími společnostmi náklady na zdravotní péči prudce stoupají, a to zejména náklady spojené s chronickými nemocemi. Zatímco se poskytovatelé zdravotní péče zaměřují především na účinnost léčby a snižování nákladů, pacienti se začínají čím dál více chovat jako spotřebitelé a pravidelně porovnávají zdravotnické služby z hlediska ceny a kvality. Důsledek: změna paradigmatu ve zdravotnictví.

Leverage our Broad Experience and Global Reachteamplay performance
management applications
eHealth
  In addition to the points below, learn more about the Five Ways to benefit from our platform in this short video. Here we will go into finer details about our powerful marketplace, digitally enabled collaboration, scalable deployment models,seamless interoperability, and how we can be a strong platform partner.
  Peter Shen, our VP of Innovation and Digital Business, had the incredible opportunity to sit down with one of our customers to discuss how they are leveraging the teamplay digital health platform in their business. We learned that creating secure data connections between devices for the medical community has long been a challenge, often leaving data isolated from clinicians. Robert showed us how the implementation of a digital health platform helped Zwanger-Pesiri to use health data across institutions, and all within in a secured and regulatory-compliant environment.

  Využijte výkonného propojení, která vám umožní inovativní přístup po celou dobu péče o pacienta s cílem přeměnit data na úspory nákladů a lepší péči. Využijte našich zkušeností s integrací digitálních řešení do klinické praxe, pro větší flexibilitu a škálovatelnost. Podpořte interoperabilitu mezi odděleními a pracovišti s cílem zvýšit efektivitu a rozšířit klinické dovednosti. Buďte připraveni do budoucna s přístupem k transformativním aplikacím založených na umělé inteligenci pro podporu rozhodování založeného na datech.

  Seamless Interoperability

  Jeden dodavatel, jeden systém, jedno nezávislé zařízení digitální péče pro interoperabilitu mezi odděleními a pracovišti.

  Powerful marketplace

  Účinné tržiště

  Přístup k inovacím a řešením v oblasti digitálního zdraví a AI od společnosti Siemens Healthineers a jejich partnerů

  Digitally enable collaboration

  Dostupná digitální spolupráce

  Sdílení a spolupráce s kolegy a pacienty prostřednictvím standardizovaných rozhraní mezi institucemi a nastavením péče

  Scalable deployment models

  Možnost škálovatelných modulů

  Inovativní a flexibilní software kombinující cloud a on-edge pro vaše individuální potřeby.

  Strong platform partner

  Silný partner

  Bezpečné prostředí pro využívání, nasazování nebo provoz digitálních řešení s využitím naší stále se rozšiřující infrastruktury a služeb

  Whitepaper: New Frontiers in PaaS

  laptop whitepaper

  MedTech Industry Leverages Platform as a Service (PaaS) to Overcome Hurdles to Capitalize Big Data and Truly Embrace DigitalTransformation

  In this paper, you’ll learn about 

  • The digital transformation landscape of the Healthcare and MedTech industry
  • Advantages of a platform approach for managing healthcare data
  • Various platform approaches available in the market to support MedTech vendors in their digital transformation efforts

  teamplay digital health platform-as-a-service (PaaS)
  A platform for Medical Technology and Life Science organizations to build and run digital applications

  Accessible, Flexible, Scalable, Connected

  The teamplay digital health platform is the enabler of your digital transformation – facilitating easy access to solutions for operational, clinical and shared decision support:

  Improvement of operational efficiency and supporting clinical processes is a main challenge for healthcare providers. Our vendor-, system-, device-neutral platform fosters cross-departmental and cross-institutional interoperability in a secured and regulatory-compliant environment. You will benefit from our broad experience in connecting devices and systems, in aggregating data from various sources, and in providing advanced analytics to gain action able insights. These assets will empower you to turn big data into smart data which can be optimally leveraged to increase your clinical routine’s effectiveness in terms of patient outcomes and cost.

  We offer you access to abroad portfolio of transformative and AI-powered applications – from Siemens Healthineers and curated partners. Based on your infrastructural demand and preferences we offer a suitable business model and deployment scenario combining flexibility and scalability with future readiness.

  Accessible

  Accessible

  Easy access to a broad selection of decision support software and innovations in AI

  Flexible

  Flexible

  Tackle the increasing speed in digital transformation and save time while entering new markets

  Scalable

  Scalable

  Solutions for different levels of digital maturity that grow with your needs

  Connected

  Connected

  Platform-enabled interoperability offers seamless access to digital health solutions

  Reasons to connect to the teamplay digital health platform

  The teamplay digital health platform connects data, people, institutions, systems and applications with its secure data sharing and connectivity service (developed and operated according to 27001 certified ISMS, supporting HIPAA-compliance, EuroPriSe awarded). Our platform is vendor-, device- and system-neutral to enable standardization and support seamless interoperability across departments and institutions. For example,it will enable the cross-institutional exchange of electronic health records and thus supports collaboration between care teams and connects them to patients to facilitate successful cooperation.

  The platform will be your central host of a broad range of transformative and AI-powered applications – both built in-house and developed by curated partners. You can access these applications via the Digital Marketplace that scales with your needs. Additionally, the Digital Marketplace provides state of the art SaaS (software-as-a-service) business models as well as scalable computing power.

  Your data where you need it to be

  Digital solutions require an innovative and flexible software deployment. Our teamplay digital health platform offers you this flexibility by combining two different deployment models, i.e. cloud and on-edge deployment (software runs on-premises but is operated from the cloud), to enable integrated solutions according to your specific use cases and requirements. Leveraging the benefits of both deployment models is called hybrid computing which isenabled by edge technology.

   Looking forward to the future our first offering that will be running on the edge deployment will be AI-Rad Companion - our family of state-of-the-art clinical-decision support solutions.2

   1
   2