Chirurgie

V chirurgii vždy šlo o precizní práci a oddanost pro zlepšení kvality života, ale od chirurgů se nyní také stále více očekává sladění dvou očekávání: zajistit pacientovu bezpečnost a maximalizovat efektivitu nákladů.

Zobrazování během operace je klíčové pro poskytnutí optimální léčby a zároveň zachování nízkých nákladů. Naše portfolio řešení pro zobrazování během operace je nejširší na trhu a nabízí chirurgům přístup k celostní zobrazovací infrastruktuře. Mají-li správnou kombinaci zobrazovacích modalit, mohou instituce po celém světě optimálně plnit své potřeby napříč řadou chirurgických disciplín.

Když mohou chirurgové upravit možnosti léčby na míru každému individuálnímu pacientovi, dojde k rozšíření precizní medicíny. Kombinace obrazem naváděných otevřených operací s pooperačním vyhodnocením s využitím 3D zobrazování také změní nabídku péče stejně jako nabídku méně invazivních zákroků, které co nejrychleji zlepší kvalitu života a zlepší zkušenosti pacientů.

1