System Zarządzania JakościąSiemens Healthineers

Polityka jakości i EHS

W trosce o wymagania i bezpieczeństwo naszych Klientów dbamy o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług zgodnie z przyjętą Polityką Jakości.
Nie mniej ważne dla nas jest bezpieczeństwo pracy i środowisko, w którym żyjemy. W tym zakresie realizujemy Politykę BHP i ochrony środowiska.
Odzwierciedleniem naszych starań jest wdrożony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9001, co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytowaną - Det Norske Veritas (DNV).

We don't compromise on quality

Jakość dotyczy każdego z nas
Wszyscy musimy nieustanie ją doskonalić, by mieć pewność, że nasze produkty i usługi spełniają oczekiwania klientów.

Jakość to nasz obowiązek
Powinnością każdego z nas jest aktywne uczestniczenie w stałym doskonaleniu naszych procesów.

Jakość jest wszechobecna
Obowiązkiem każdego z nas jest wspieranie naszej firmy w osiąganiu sukcesów poprzez kreatywność i osobiste zaangażowanie.

Today is about tomorrow

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, kontrahentów oraz gości.

Minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne i wspieramy koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Stale doskonalimy aspekty naszej działalności mające wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie i bezpieczeństwo człowieka, w całym cyklu życia naszych produktów.

Spełniamy wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

 

Działalność Firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o., która związana jest z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi oraz środowisko. Urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące oraz oferowane przez Siemens Healthcare Sp. z o.o. źródła promieniotwórcze są stosowane w jednostkach posiadających odpowiednio do tego przystosowane pomieszczenia. Jednostki te mają również wymagane prawem zezwolenia wydane przez odpowiedni Urząd na prowadzenie takiej działalności.