System Zarządzania JakościąSiemens Healthineers

SGS-Certificate_SIEMENS_ISO-9001

W trosce o wymagania i bezpieczeństwo naszych Klientów dbamy o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług zgodnie z przyjętą Polityką Jakości.
Nie mniej ważne dla nas jest bezpieczeństwo pracy i środowisko, w którym żyjemy. W tym zakresie realizujemy Politykę BHP i ochrony środowiska.
Odzwierciedleniem naszych starań jest wdrożony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9001. Zostało to potwierdzone podczas audytu certyfikującego przeprowadzonego w marcu 2021 r. przez jednostkę SGS (Société Générale de Surveillance) z siedzibą w Szwajcarii, w wyniku którego Siemens Healthcare Sp. z o.o. został objęty grupowym certyfikatem wydanym dla Siemens Healthineers AG, obowiązującym do 8 października 2024 roku. 

We don't compromise on quality

Jakość dotyczy każdego z nas
Wszyscy musimy nieustanie ją doskonalić, by mieć pewność, że nasze produkty i usługi spełniają oczekiwania klientów.

Jakość to nasz obowiązek
Powinnością każdego z nas jest aktywne uczestniczenie w stałym doskonaleniu naszych procesów.

Jakość jest wszechobecna
Obowiązkiem każdego z nas jest wspieranie naszej firmy w osiąganiu sukcesów poprzez kreatywność i osobiste zaangażowanie.

Today is about tomorrow

Dbamy
o bezpieczeństwo naszych pracowników, kontrahentów oraz gości

Promujemy
zdrowy tryb życia i dobre samopoczucie wśród pracowników

Wspieramy 
koncepcję zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia naszych produktów

Spełniamy wymagania
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

 

Działalność Firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o., która związana jest z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi oraz środowisko. Urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące oraz oferowane przez Siemens Healthcare Sp. z o.o. źródła promieniotwórcze są stosowane w jednostkach posiadających odpowiednio do tego przystosowane pomieszczenia. Jednostki te mają również wymagane prawem zezwolenia wydane przez odpowiedni Urząd na prowadzenie takiej działalności.