Zintegrowany system chemii klinicznej Dimension EXL z LM

Rozszerz panel swoich badań dzięki możliwościom zintegrowanego analizatora dedykowanego do badań biochemicznych i immunochemicznych

Zintegrowany system Dimension® EXL ™ z LM zapewnia zarówno testy biochemiczne, jak i immunochemiczne w jednym analizatorze z szerokim panelem testów na pokładzie, aby zwiększyć wydajność pracy w małych i średnich laboratoriach.

 • Uprość operacje laboratoryjne dzięki pojemności 91 testów, wybranych z naszego panelu testów biochemicznych i immunochemicznych.
 • Popraw wydajność pracy dzięki możliwości testowania dowolnej probówki, w dowolnej lokalizacji i czasie bez przerywania pracy, bez konieczności sortowania i dzielenia próbek, i bez potrzeby przemieszczania się pomiędzy analizatorami.
 • Uzyskuj lepsze wyniki dzięki krótkim czasom oznaczeń krytycznych testów, takich jak wysokoczuły test do oznaczania troponiny I w zaledwie 10 minut, elektrolity w <1 minutę i testy immunosupresyjne oznaczane metodą automatyczną bez konieczności manualnej obróbki próbki.

Cechy i korzyści

DimEXLwithLM_loadSampleTubes Consolidate workstations with a single system that performs both chemistry and immunoassay testing
 • Rozszerz możliwości dzięki kompleksowemu panelowi testów, który zawiera testy biochemiczne, kardiologiczne, tarczycowe oraz automatyczne testy do oznaczania leków immunosupresyjnych.
 • Unikaj dzielenia próbek - jednocześnie wykonuj większość testów z jednej probówki.
 • Uprość przebieg pracy - mieszaj i dopasowuj testy biochemiczne i immunochemiczne na bieżąco w jednym wspólnym obszarze dla odczynników.
DimEXL_LOCI_Flex_Cartridges Learn more about LOCI technology
 • Doskonała czułość testów immunochemicznych przy użyciu małych objętości próbek z jednorodną zaawansowaną technologią chemiluminescencji LOCI®.
 • Szybkie i dokładne wyniki - nawet w 10 minut dla kluczowych testów krytycznych.

 

DimEXL_DataManager
 • Zwiększ możliwości testowania dzięki 91 testom na pokładzie i możliwości załadowania 18 odczynników jednocześnie, bez zatrzymywania systemu.
 • Reaguj szybko, ładując próbki STAT w dowolnej pozycji i uzyskaj pierwszy wynik dla panelu podstawowego w 4 minuty, a wyniki elektrolitów w mniej niż minutę.
 • Utrzymuj działanie systemów przy zaledwie 5 minutach codziennej konserwacji, bez codziennej manualnej konserwacji elektrolitów i dzięki nowej funkcji Dimension Remote Services do zarządzania zleceniami, gdy wsparcie serwisu jest konieczne.
 • Uprość operacje laboratoryjne dzięki rozwiązaniom automatyzacyjnym i IT firmy Siemens Healthineers.

Testy

Pobierz menu testów

Niedokrwistość

Ferrytyna

Kwas foliowy

Witamina B12


Metabolizm kości

Witamina D całkowita


Testy kardiologiczne

CKMB masa

CKMB aktywność

CardioPhase® hsCRP

Mioglobina

NT-proBNP

Troponina I o wysokiej czułości


Cukrzyca

Fruktozamina

Hemoglobina a1c§


Narkotyki / Toksykologia

Paracetamol

6-acetylomorfina (6-AM) **

Amfetaminy

Barbiturany, mocz

Barbiturany, surowica **

Benzodiazepiny, mocz

Benzodiazepiny, surowica **

Buprenorfina **

Kannabinoidy (THC)

Metabolit kokainy

Ekstazy

EDDP (metabolit metadonu)

Alkohol etylowy

Glukuronid etylu (EtG) ‡ §§

Fentanyl

Metadon

Metakwalon **

Opiaty

Oksykodon **

Fencyklidyna

Propoksyfen **

Salicylany

Tramadol

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne **


Chemia ogólna

Fosfataza kwaśna

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

Albumina (BCP)

Aldolaza

Fosfataza alkaliczna (ALP)

Amoniak

Amylaza

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

Bilirubina bezpośrednia

Bilirubina całkowita

Wapń (CPC)

Dwutlenek węgla

Chlorki

Cholesterol

Kinaza kreatynowa

Kreatynina

Kreatynina (enzymatyczna)

Liczba dibukainowa

Gamma-glutamylotransferaza (GGT)

Glukoza

Glukoza z hemolizatu **

Cholesterol HDL

Żelazo

Mleczany

Dehydrogenaza mleczanowa

Cholesterol LDL

Lipaza

Magnez

Mikroalbumina

Amylaza trzustkowa

Fosfor

Potas

Pseudocholinesteraza

Sód

Całkowita pojemność wiązania żelaza

Białko całkowite

Białko w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym

Trójglicerydy

Azot mocznika (BUN)

Kwas moczowy

 

Leki immunosupresyjne

Cyklosporyna§

Cyklosporyna, rozszerzony zakres§

Everolimus ††

Kwas mykofenolowy

Sirolimus§

Takrolimus§


Onkologia

Wolny PSA

Całkowity PSA


Endokrynologia rozrodu

hCG


Posocznica

Prokalcytonina (PCT) ††


Choroby zakaźne

SARS-COV-2 IgG

SARS-COV-2 całkowite ***


Białka specyficzne

α1-kwaśna glikoproteina ‡

Lateks β-2 mikroglobuliny ‡

Antystreptolizyna O (ASO) ‡

Apolipoproteina A-I ‡

Apolipoproteina B ‡

Ceruloplazmina ‡

Dopełniacz C3

Dopełniacz C4

CRP

CRP, rozszerzony zakres

Haptoglobina ‡

Łańcuchy lekkie Ig, typ Kappa ‡

Łańcuchy lekkie Ig, typ Lambda ‡

Immunoglobulina A

Immunoglobulina G

Immunoglobulina M

Lipoproteina (a) Ultra ‡

Prealbumina

Czynnik reumatoidalny (RF) ‡

Transferyna


Terapia monitorowana stężeniem leku (TDM)

Amikacyna **

Kofeina**

Karbamazepina

Digitoksyna

Digoksyna

Etosuksymid **

Gentamycyna

Lamotrygina ‡

Lidokaina

Lit

Metotreksat **

N-acetyloprokainamid (NAPA)

Fenobarbital

Fenytoina

Prokainamid

Teofilina

Tobramycyna

Kwas walproinowy

Wankomycyna


Tarczyca

Frakcja wolna T3

Frakcja wolna T4

Wychwyt T

T4 całkowite

TSH

Specyfikacje techniczne

 • System wykonuje do 440 testów fotometrycznych, 187 IMT i 167 testów immunochemicznych na godzinę.
 • Pojemność 91 testów na pokładzie (88 chłodzonych pozycji odczynnikowych i trzy pozycje dla IMT).
 • Jeden obszar na próbki o pojemności 60 próbek w sześciu 10-pozycyjnych segmentach. Testy STAT można umieścić w dowolnej pozycji.
 • Wspólny przedział na odczynniki do testów biochemicznych i immunochemicznych, ładowane w trakcie pracy aparatu.