O Siemens HealthineersInżynieria sukcesu. Pionierstwo w medycynie.

Rynek medyczny nieustannie się zmienia. Prywatną i publiczną służbę zdrowia łączy dążenie do „industralizacji” świadczonej opieki. Oznacza to, że oba sektory zaczynają postrzegać swoje usługi w makroskali, w naturalny sposób przechodząc od leczenia choroby do zarządzania zdrowiem. Kiedy każdy szuka sposobów na poprawę wyników przy jednoczesnej obniżce kosztów, Siemens pragnie być partnerem pomagającym realizować ten ambitny cel.


By go osiągnąć, koncentrujemy się na zagadnieniach stanowiących podstawy biznesu naszych Klientów. Znakomite osiągnięcia w praktyce klinicznej, wydajności operacyjnej oraz wskaźniki rentowności finansowej umożliwiają nam stawienie czoła skutkom niedoboru wyspecjalizowanego personelu, wypracowywanie spójnych rezultatów w całej Państwa instytucji oraz podniesienie konkurencyjności. Dzięki nim pomagamy też zmniejszyć ryzyko spadku rentowności oraz wdrażać niezbędne strategie rozwojowe.

 

Nadszedł czas, abywspólnie zainspirować przyszłość medycyny.
 


Expanding research and development partnerships into business partnerships.

Doskonałość inżynieryjno-techniczna
Od inżynierii produktu i usługi do inżynierii świadczenia opieki zdrowotnej.

Ta king the power of diagnostic accuracy and turning it into value-based care.

 

Wartość
Od doskonałości w diagnostyce do opieki opartej na wartości.

 

T urning product and service engineering into healthcare engineering.

 Partnerstwo
Od współpracy badawczej i rozwojowej do partnerstwa biznesowego.

Engineering Excellence

Od inżynierii produktu i usługi do inżynierii świadczenia opieki zdrowotnej

Mówiąc o inżynierii, myślimy często o pojęciach czysto technicznych i niezwykle precyzyjnych. To właściwa perspektywa, jednak ma ona swoje ograniczenia. My postrzegamy inżynierię w jej szerszym znaczeniu. Wykorzystujemy umiejętności techniczno-inżynieryjne i zdobycze nauki, łączymy kreatywność z wytrwałością i stawiamy czoła najistotniejszym wyzwaniom klinicznym, operacyjnym i finansowym wszędzie tam, gdzie przychodzi nam się z nimi zmierzyć.

Siemens Healthineers Profile Engineering Excellence History
120 lat innowacji

Zawsze byliśmy blisko służby zdrowia, pomagając w zapewnianiu pacjentom najlepszej opieki. Istota naszego istnienia – dążenie do technicznej doskonałości – wielokrotnie pozwalała nam wchodzić w rolę pioniera we wspieraniu pracowników służby zdrowia. Dzięki nam pracownicy mogli poprawiać standardy opieki i obejmować nią większą liczbę pacjentów.

Siemens Healthineers Profile Engineering Excellence Portfolio
Najszersze portfolio

Obrazowanie i diagnostyka to tradycyjnie nasze najmocniejsze strony. Jednak planując przyszłość, pragniemy uzupełniać je o nowe usługi. Nieustannie pogłębiamy swoje kompetencje z dziedziny zarządzania, doradztwa i usług cyfrowych. Konsekwentnie poszerzamy ofertę, m.in. o zaawansowane rozwiązania terapeutyczne i diagnostykę molekularną.

Siemens Healthineers to projekt łączący tradycję marki, globalną sieć partnerów, wiedzę i doświadczenie w zapewnianiu najlepszej opieki zdrowotnej oraz eksperckie zarządzanie projektami i obsługę Klientów.


Dzięki takiemu połączeniu kompetencji możemy kompleksowo wspierać Klientów, dostosowując ofertę do ich potrzeb. Podobnie jak nasi partnerzy przenosimy punkt ciężkości z inżynierii leczenia chorób w stronę inżynierii opieki zdrowotnej.

Partnerstwo

Od współpracy badawczej i rozwojowej do partnerstwa biznesowego

Rynek opieki zdrowotnej przekształca się w przemysł. Instytucje naszych Klientów coraz częściej wytyczają kierunek swego rozwoju na podstawie kluczowych wskaźników efektywności. Jako partner, Siemens towarzyszy im w tej zmianie. Dostosowujemy swoją ofertę do zmieniających się oczekiwań rynku, zaczynając od sprzedaży produktów, przez ich obsługę, doradztwo, a kończąc na pomocy w odkrywaniu nowych możliwości i perspektyw tego sektora usług.

Siemens Healthineers Profile Partnership Map
Being where you need us to be

Wiemy, w jakich obszarach nasze doświadczenie może okazać się przydatne. Rozumiemy specyfikę rynków lokalnych, zapewniając każdemu z nich ten sam wysoki standard usług przy jednoczesnym uwzględnieniu ich indywidualnych cech. Ta strategia pozwoliła nam zbudować bazę ponad 600 tys. działających systemów w ramach współpracy z ponad 4 tys. partnerów.

 

 

Wspólnie z Klientami stworzyliśmy innowacyjne technologie i efektywne procedury stosowane w leczeniu poszczególnych chorób. Teraz przyszedł czas na zacieśnienie tej współpracy – pragniemy stać się partnerem, z którym razem można odkrywać nowe możliwości.