CentraBytes
Informatyczna rewolucja w badaniach laboratoryjnych

Automatyzacja - Zintegrowane zarządzanie danymi i przepływem zadań

Zobacz jak Sharon Etzman, menadżerem w amerykańskim oddziale Siemens specjalizujący się w zastosowaniach technik informatycznych w diagnostyce laboratoryjnej przedstawia wpływ integracji na pracę laboratorium. Opisuje ona również w jaki sposób zindywidualizowany i wystandaryzowany przepływ zadań może pomóc w podnoszeniu jakości i szybkości uzyskiwania wyników przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów pracy i ilości strat.

Przed podjęciem pracy w Siemens Sharon Etzman, przez 10 lat zdobywała doświadczenia w dużym, interdyscyplinarnym laboratorium referencyjnym, w którym odpowiadała za konfigurowanie i wdrożenie laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS).


Share this page: