Siemens Healthineers Value Partnerships White Papers: Improving medical technology management through Value Partnerships

Teknologian hallinnan ei tarvitse olla työlästä 

Teknologian muuttuessa monimutkaisemmaksi sen käytön, hankinnan ja ylläpidon ei pidä lisätä työtehtäviä vaan päinvastoin.

Diagnostisesta teknologiasta on tullut elintärkeä osa terveydenhuoltoa. Kovinkaan moni hoitoketju ei pääse alkuun ilman minkäänlaista diagnostista testiä joko erotusdiagnostiikkaan tai vähintään vakavan sairauden mahdollisuuden poissulkemiseksi. Tekoäly ja muut kehittyvät teknologiat lisäävät edelleen lääketieteellisen teknologian merkitystä ja ovat tärkeä osa terveydenhuollon kantokyvyn varmistamisessa myös tulevaisuudessa.

Olennaista on ymmärtää teknologian rooli nimenomaan potilaan arvon näkökulmasta: tarkoituksena on, että potilas saa tarvitsemansa (ja oikean) diagnostiikan ja hoidon oikea-aikaisesti. Teknologia on siis väline - mutta melko arvoton sellaisenaan, ilman lääketieteellistä asiantuntemusta diagnostisten tulosten tulkinnasta osana kliinistä tutkimusta sekä potilaan kohtaamiseen keskittyvää hoitoa ja hoivaa. Näin on myös tulevaisuudessa siitäkin huolimatta, että osa ihmisten suorittamista tehtävistä voidaan siirtää tekoälyn tai robotin tehtäviksi.

Onkin äärimmäisen tärkeää, että itse teknologian muuttuessa monimutkaisemmaksi, sen käyttö, hankita ja ylläpito ei lisää ammattihenkilöiden työtehtäviä vaan päinvastoin, automaatio mahdollistaa entistä merkittävämmän potilaan kohtaamisen tai potilaan asioihin paneutumisen.

Jotta terveydenhuollon organisaatioiden rajalliset resurssit allokoidaan oikein, voidaankin kysyä

Voisiko terveydenhuollon teknologiaa hankkia palveluna yhdeltä kumppanilta samaan tapaan kuin vaikkapa yrityksen leasing-autot? Säästäsikö tämä toimintamalli sairaalan resursseja niin hankinnassa kuin ylläpidossa ja mahdollistaisiko se tiiviimmän vuorovaikutuksen kumppanin kanssa palvelun kehittämiseksi - yksittäisten transaktioiden sijaan? Mahdollistaisiko se yksinkertaisemmat ja standardit toimintamallit sekä budjetäärisen ennakoitavuuden. Tarvitseeko käyttäjäorganisaation ylipäänsä omistaa diagnostista teknologiaa? 
Soile Komssi

Kirjoittaja Soile Komssi vastaa Siemens Healthineersin arvokumppanuuksista Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa sekä Baltiassa.

Terveydenhuollon organisaatiot ovat tyypillisesti melko isoja ja monimutkaisia, ja budjetointiin osallistuu lukuisia tahoja. Teknologiahankintojen perusteista, näiden investointien tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa.

Voisiko teknologiakumppani tukea asiantuntijatahona investointisuunnittelua, tuottaen esimerkiksi käyttöasteanalyysejä sekä tietoa tulevaisuuden teknologiasta, jotta varmistetaan, että investointimäärärahat käytetään tehokkaasti ja oikeantasoiseen teknologiaan?

Esimerkiksi tieto siitä, miten erikoisosaamista vaativia tutkimuksia voidaan toteuttaa etänä, voi parantaa hoitoon pääsyä kaukana yliopistosairaalasta tai helpottaa henkilöresurssin saatavuutta esimerkiksi päivystysaikoina. Teknologian käyttöä kuvaava data-analyysi voi antaa hyödyllisiä tietoja esimerkiksi viiveistä kuvausprosessissa, ei-toivotusta varianssista kuvauskäytännöissä tai vähäisellä käytöllä olevasta laitteesta. Tästä muodostuva ymmärrys voi johtaa esim. kuvauslaitteistojen asetusten ja työnkulkujen parantamiseen, aukioloaikojen ja henkilöstön työvuorojen optimointiin, lähetekäytäntöjen korjaamiseen tai diagnostisen teknologian määrän ja tason tietopohjaiseen uudelleen suunnitteluun hyvinvointialueella.

Voisiko teknologiakumppanuus näin ollen mahdollistaa nykyistä tehokkaamman operatiivisen päätöksenteon ja sitä kautta paremman palvelutuotannon?

Haluatko kuulla enemmän? 
Ota yhteyttä Soile Komssi, Head of Enterprise Services
  lähetä sähköpostia

• parempia taloudellisia, toiminnallisia ja kliinisiä tuloksia hankinnasta ylläpitoon ja toiminnallisesta tehokkuudesta rahoitusratkaisuihin.

• joustavia ja ennakoivia elinkaaripalveluita, jotka edistävät potilaskeskeisyyttä ja optimoivat teknologiainvestointien tuottoa muuttuvassa toimintaympäristössä.

• jatkuvaa prosessien ja suorituskyvyn seurantaa ja optimointia sen varmistamiseksi, että laitekanta vastaa hyvinvointialueen tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

• pitkäaikaisen ja tavoitteellisen yhteistyön globaalin terveydenhuollon teknologian innovaatiojohtajan kanssa.

Arvokumppanuus on tapa parantaa hoidon saatavuutta lisääntyneen tehokkuuden kautta. Arvokumppanuuksissa työskennellään yhteisten tavoitteiden eteen.

Vähemmällä enemmän!