Siemens Healthineers Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kumppanina uudessa Sairaala Novassa

2020-03-16

Sairaala Nova tulee olemaan keskisuomalaisten pääasiallinen erikoissairaanhoidon palveluja tarjoava yksikkö. Loppuvuodesta 2020 toimintansa aloittavassa Novassa otetaan laajasti käyttöön uusinta teknologiaa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on valinnut Siemens Healthineersin kuvantamisen kumppaniksi.

Jyväskylän Sairaala Nova on ensimmäinen kokonaan uusi Suomessa rakennettu sairaala sitten 1980-luvun. Sairaala Nova tulee olemaan keskisuomalaisten pääasiallinen erikoissairaanhoidon palveluja tarjoava yksikkö. Loppuvuodesta 2020 toimintansa aloittavassa Novassa otetaan laajasti käyttöön uusinta teknologiaa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on valinnut Siemens Healthineersin kuvantamisen kumppaniksi.

Kirsi Timonen, sairaanhoitopiirin diagnostisten  palveluiden ylilääkäri sekä kliinisen fysiologian ja  isotooppilääketieteen ylilääkäri.

– Haimme pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista yhteistyötä. Halusimme kumppanin, jolta saamme yhtenäisen laitekannan, laitteiden huollon sekä henkilöstön koulutuksen laitteiden käyttöön. Sairaalassa työskentelyä helpottaa suuresti, kun laitteet ja niiden käyttöliittymät ovat samantyyppisiä. Yhteistyösopimus päättyy 31.12.2032, jonka jälkeen on vielä 7-vuotinen optiomahdollisuus seuraavalle hankintakierrokselle, kertoo Kirsi Timonen.

Timonen on Siemens-yhteistyöprojektin ohjausryhmän puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin diagnostisten palveluiden ylilääkäri sekä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ylilääkäri. Diagnostisiin palveluihin kuuluvat kuvantaminen, patologia, Keski-Suomen biopankki ja sairaalafysiologia, joka sisältää kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoisalan ja kliinisen neurofysiologian erikoisalan.
 

NOVA Finland
Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

Rakennuspaikka on Jyväskylän Kukkumäki Kokonaispinta-ala noin 100.000 brm2.
Projektin kustannusarvio noin 411 miljoonaa euroa. Valmistumisvuosi 2020.
Uudessa sairaalassamme on.

Tutkimus- ja vastaanottohuoneita: 360 
Vuodeosastojen sairaansijoja: 368   
Leikkaussaleja: 24 
Synnytyssaleja: 10

Jarno Eskelinen, Siemens Healthcare Oy:n toimitusjohtaja.

Projektin lähtökohtana on ollut kumppanuuden yhdistäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaan, jonka keskiössä on Potilas ensin -toimintatapa. Yhteistyö Siemens Healthineersin kanssa mahdollistaa laadukkaan diagnosoinnin ja työvirran optimoinnin. 

– Oleellista on oikea tutkimus oikein tehtynä. Teknologian on oltava kunnossa, työntekijän osaamisen samoin. Tutkimuksen tulee olla saatavilla, ja tutkimuksen kulun alusta loppuun mahdollisimman sujuvaa. Tähän kaikkeen kumppanuus Siemensin kanssa pystyy. Saamme käyttöömme parhaiten soveltuvan teknologian ja yhtenäisen laitekannan, johon koulutamme työntekijät yhdessä Siemensin kanssa. Kouluttamisen lisäksi Siemensillä on iso rooli myös työnkulkujen parantamisessa ja laitteiden optimoinnissa. Kaikki tämä taustatyö näkyy potilaille asioinnin toimivuutena, Kirsi Timonen kuvailee.

Jarno Eskelisen mukaan Siemens Healthineersin ja sairaanhoitopiirin strategiset näkemykset sopivat erinomaisesti yhteen.

– Yksi neljästä arvolupauksestamme on ”Parantaa potilaskokemusta”, mikä merkitsee portfoliomme jatkuvaa kehittämistä potilaan ehdoilla. Siemens Healthineersin näkemys potilaskokemuksesta ei rajoitu kuvantamisen Siemensin antamaan laitteiden käyttökoulutukseen sisältyy Kirsi Timosen mukaan merkittävä etu.

– Siemensin kumppanina pysymme kehityksen aallonharjalla. Työntekijät saavat ajantasaista tietoa. Nyt saamme pitkäksi aikaa huipputeknologiaa edustavat laitteet, jotka toimivat luotettavasti ja joilla työskentely on antoisaa ja motivoivaa. Se näkyy myös työhyvinvoinnissa, sanoo Timonen. 

 Yhtenä yhteisenä tavoitteena kumppanuusjärjestelyssä on kliinisen toiminnan kehittäminen. Siihen liittyy henkilöstön kouluttamisen lisäksi myös hoitoketjun hiominen.

 – Operatiivisessa työssä pyrimme siihen, että Siemensin teknologia on henkilöstöllä joustavasti käytettävissä. Jos kumppanuuden aikana kliiniset tarpeet muuttuvat, pyrimme yhdessä löytämään niitä vastaavat ratkaisut. Vanha sairaala on rakennettu 50 vuotta sitten. Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus ottaa käyttöön uudet toiminnot ja teknologiat sekä ylläpitää ja kehittää niitä jatkossa. Kumppanuuden kautta Siemens Healthineers tulee lähelle  hoitohenkilökuntaa tukemaan sairaalan päivittäistä toimintaa, Jarno Eskelinen kertoo.

Kirsi Timonen muistuttaa, että omalle toiminnalle monesti ajan oloon sokeutuu. Tällöin on paikallaan saada ulkopuolinen analyysi siitä, miten toimintoja voitaisiin virtaviivaistaa. Tässäkin yhteistyö Siemens Healthineersin kanssa on eduksi.

– Prosesseja ja hoitopolkua yhdessä tarkastelemalla voimme parantaa potilaskokemusta ja operatiivista toimintaa. 

Kirsi Timonen ja Jarno Eskelinen korostavat molemmat, että laajassa hankkeessa – ja kumppanuudessa yleensäkin – tärkeintä on avoin ja molemminpuolinen luottamus. 

– Tämä on Suomessa ensimmäinen näin suuren mittakaavan kumppanuus terveydenhuollossa, ja veikkaan, että tällainen järjestely tulee yleistymään. Tämä on ollut mielenkiintoinen prosessi ja ehdottomasti vaivan arvoinen. Loppujen lopuksi kaikki on ollut yllättävän selkeää, Kirsi Timonen toteaa.

 

Sairaala Nova

© Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

Jyväskylässä uuden Sairaala Novan valmistuminen alkaa olla jo lähellä. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 2021 alussa. Tämä tarkoittaa pitkän prosessin huipennusta, koska sairaalaan suunnittelu alkoi jo lähes kymmenen vuotta sitten. Keväällä 2020 aikataulua ja tekemisen sujuvuutta testasivat myös koronaepidemia ja sen tuomat rajoitukset.