Korona-aika testasi yhteistyön sujuvuuden Sairaala Novassa

2020-11-25

Jyväskylässä uuden Sairaala Novan valmistuminen alkaa olla jo lähellä. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 2021 alussa. Tämä tarkoittaa pitkän prosessin huipennusta, koska sairaalaan suunnittelu alkoi jo lähes kymmenen vuotta sitten. Keväällä 2020 aikataulua ja tekemisen sujuvuutta testasivat myös koronaepidemia ja sen tuomat rajoitukset.

Koronarajoitukset vaikuttivat myös Siemens Healthineersin vastuulla olevaan kuvantamisen kokonaisuuteen. Siemens toimittaa sairaala Novaan kaikkiaan 30-35 erilaista kuvantamislaitetta magneettikuvauslaitteista liikuteltaviin C-kaariin.

Laitteiden asennukset oli sovittu tehtäviksi kevään ja kesän 2020 aikana. Asennusten aloituksen aikaan myös koronaepidemiasta johtuvat matkustusrajoitukset tulivat voimaan. Valtaosa laitteiden asentajista tulee Saksasta, mikä on tavallista, kun asennetaan Siemensin lääkinnällisiä laitteita. Olikin pystyttävä ratkaisemaan, kuinka asentajat saadaan Suomeen ja kuinka näin iso määrä kuvantamisen laitteita saadaan asennetuksi määräajassa.

”Koronan takia molemmat hankkeen osapuolet ovat tehneet vähän ylimääräistä jumppaa. Sen ansiosta asennukset pysyivät hyvin aikataulussa ja pitää sanoa, että Siemens teki asennusten onnistumisen eteen töitä jopa yli oman kiintiönsä”, hankintakoordinaattori Pekka Nykänen Sairaala Novasta sanoo. Siemens pystyi järjestelemään laiteasennuksia niin, että samoilla asentajilla oli useiden eri laitteiden asennuksia Suomessa. Osa heistä oli töissä Suomessa jopa kolme kuukautta yhtä mittaa. Yleensä asennuskeikat kestävät noin viikon.

”Onneksi Suomessa olleet asentajaporukat osasivat asentaa monenlaisia laitteita. Novaan asennettava laitekanta on hyvin laaja”, Siemens Healthineersin projektipäällikkö Julius Rissanen sanoo.

Korona toi esiin kumppanuusmallin edut

Koronatilanne osoitti konkreettisesti sairaala Novan hankintamallin hyödyn. Jo kilpailutusvaiheessa päätettiin, että kuvantamisen laitteet hankitaan kumppanuusmallilla. Siinä yksi toimittaja vastaa laitteiden asennuksesta, huollosta, koulutuksesta ja ylläpidosta.

Tämä on tavallinen hankintatapa monissa isoissa rakennushankkeissa, mutta sairaalamaailmassa Suomessa se on uusi. Novassa kumppanuusmalli on käytössä sairaalahankkeessa ensimmäistä kertaa koko Suomessa. Siemens Healthineersin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyösopimus on voimassa vuoteen 2032 asti.

Yleensä sairaaloissa jokainen erikoisala vastaa omista hankinnoistaan ja silloin vastuu esimerkiksi asennuksista, koulutuksesta ja huollosta jakautuu usealle eri laitetoimittajalle. Novan kokoisessa hankkeessa tällaisen toimintatavan hallinnointi olisi ollut vaikeaa. Heti hankintavaiheen alussa käydyt keskustelut vakuuttivat myös laitteita käyttävän henkilökunnan kumppanuusmallin eduista.

Kumppanuusmalli tuo joustavuutta

Kumppanuusmalli on tähän mennessä toiminut sairaanhoitopiirin näkökulmasta hyvin.

”Kokemukset ovat tosi positiivisia. Kaikki osapuolet ovat olleet tyytyväisiä ratkaisuun, eikä ainakaan tähän mennessä ole negatiivista sanaa tullut”, Novan projektijohtaja Mikko Jylhä kertoo.

Laitteiden käyttäjille kumppanuusnäkökulman etu on Jylhän mukaan joustavuus. Toimituskokonaisuuksia voi muuttaa, vaikka aivan kaikkea ei olisi kilpailutuksessa määritelty.

”Sopimus antaa tekemiselle raamit, mutta samalla kuitenkin esimerkiksi toimitusajankohdista ja maksuista voidaan sopia tilanteiden muuttuessa, koska kyseessä on laaja kokonaisuus. Ilmapiiri keskusteluissa on ollut oikein hyvä”.

Tilaaja-toimittajaraja kapenee

Myös hankintakoordinaattori Pekka Nykänen on yhteistyön sujuvuuteen tyytyväinen. Siemensin koko ja kansainvälisyys ovat näyttäytyneet positiivisina asioina.

”Olen ollut jopa yllättynyt siitä, kuinka sujuvasti esiin tulleita asioita on voitu ratkoa. Vaikuttaa siltä, että Siemens Healthineers -konsernina on panostanut tähän projektiin ja Suomen maaorganisaatio on saanut konsernista tukea. Esimerkiksi juuri korona-aikana ei menty force majeure -tilanteen taakse, vaan haettiin ratkaisuja”.

Viimeiset laiteasennukset Novassa saatiin valmiiksi kesän aikana. Sen jälkeen käynnistyivät laajat käyttäjien koulutukset. Kun sairaala on käytössä, Siemensin ja sairaanhoitopiirin yhteistyöstä vastaa laitteiden käyttäjistä koostuva ohjausryhmä. Se määrittelee koulutusten ja laitteiden ylläpidon tarpeen. Kumppanuuteen sisältyy mahdollisuus tehdä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä uusia laitekantaa tarvittaessa jo sopimuksen aikana. Siemens voi tarvittaessa olla sairaanhoitopiirin tukena myös toimintamallien kehittämisessä.

Jylhä ja Nykänen odottavat, että hyvä yhteistyö jatkuu sairaalan valmistuttua.

”Odotus on, että saumaton yhteistyö jatkuisi käyttöönotossa. Tässä toimitaan ikään kuin työkaveripohjalta. Meillä ei ole jyrkkää tilaaja-toimittajarajaa, vaan tiimi, joka hoitaa yhteistä tehtävää”, Nykänen sanoo.

Käyttäjät koulutetaan monipuolisin menetelmin

Uuden sairaalan ja uusien laitteiden käyttöönotto tarkoittaa henkilökunnalle mittavaa kouluttautumista. Siemensin järjestämiin kuvantamislaitteiden käyttökoulutuksiin osallistuu ennen sairaalan avaamista kaikkiaan 300 henkilöä. Koulutettavia on monesta eri ammattiryhmästä kuten röntgenhoitajia, radiologeja, fyysikkoja, kirurgeja, sairaanhoitajia ja lääkintävahtimestareita. Osa koulutuksista alkoi jo keväällä ja kesällä, mutta valtaosa henkilökunnasta koulutetaan syyskuun ja joulukuun välisenä aikana.

”Tuolloin laitteet on asennettu paikoilleen, mutta sairaala ei ole käytössä, joten silloin harjoitellaan laitteiden käyttöä ilman potilaita”, Siemens Healthineersin koulutuskoordinaattori Ringa Rihtamo sanoo.

Sairaalan auetessa tammikuussa 2021 Siemensin kouluttajat ovat mukana, kun laitteilla aloitetaan potilaskuvaukset.

”OIemme tukena, jos käyttäjille tulee kysymyksiä laitteiden käytöstä”.

Laitteiden käyttökoulutuksessa käytetään erilaisia menetelmiä. Ennen laitekoulutuksia työntekijät voivat tutustua Siemensin verkkokoulutusportaalissa koulutusmateriaaliin, esimerkiksi tehdä tehtäviä ja katsoa videoita laitteen käytöstä.

”Etukäteismateriaali tehostaa varsinaista laitekoulutusta, kun osallistujilla on jo perustiedot hallussa”, Rihtamo sanoo.

Käytössä on myös simulaatiokoulutusympäristö. Se tarkoittaa pilvipalvelussa olevaa ohjelmaa, jonka kautta voi harjoitella eri laitteiden ohjelmistojen käyttöä tietokoneella.

”Simulaatio-opetus toteutetaan luokkahuonemuodossa ja kouluttaja ohjaa opiskelijoita. Tämä oppimismuoto on ollut tosi suosittu, sillä käyttäjät pääsevät perehtymään rauhassa laitteen käyttöliittymään jo ennen laitteella tapahtuvaa koulutusta”, Rihtamo kertoo.

Varsinainen laitekoulutus toteutetaan perinteiseen tapaan pienryhmissä, joissa on kerralla mukana noin viisi henkilöä. Jokaisen laitteen 3-4 pääkäyttäjää koulutetaan vielä muita syvällisemmin. Pääkäyttäjät huolehtivat muun muassa uusien käyttäjien perehdyttämisestä.

Sairaala Novan ja Siemensin kumppanuussopimuksessa kuvantamislaitteiden koulutuspalvelut ovat Siemensin vastuulla koko kumppanuuden ajan. Se tarkoittaa, että Siemensillä on Novalle nimetty koulutuskoordinaattori, joka vastaa yhteistyön sujuvuudesta. Koulutukseen liittyen pidetään säännöllisiä tapaamisia, joissa arvioidaan osaamisen tasoa ja koulutustarpeita kullakin hetkellä.

Sairaala Nova

Novan kuvantamisen kumppanuus

Kuvantamisen kumppanuus sisältää laitetoimitukset, -asennukset, koulutuksen, huollon, ylläpidon ja kehittämisen. Kumppanuus on voimassa vuoteen 2032 ja sillä on seitsemän vuoden lisäoptiomahdollisuus.

Kaikkiaan Novaan tulee noin 30-35 kuvantamislaitettalaitetta