Corporate Info

Siemens Medicina d.o.o.

društvo za distribuciju, opskrbu,instalaciju i održavanje medicinske opreme – Siemens Medicina d.o.o.
Milana Preloga 12b, 71000 Sarajevo

387 (33) 727-658
Fax: +387 (33) 727-696
www.siemens-healthineers.com/ba

Siemens Medicina d.o.o.

društvo za distribuciju, opskrbu, instalaciju i održavanje medicinske opreme – Siemens Medicina d.o.o.
Management: Amir Obralić, CEO
Registrovan kod: Općinski sud u Sarajevu, Kanton Sarajevo, MBS: 65-01-0233-55


UNICREDIT Bank d.d. broj: 393387204838225755 SWIFT: UNCRBA22 IBAN/eur: BA393387204838225755
ID matični broj: 4202082010005 PDV broj: 202082010005