Siemens Healthineers Data Privacy Policy

A Siemens webhelyein alkalmazott adatvédelmi elvei
A Siemens elkötelezett a személyes adatok védelme mellett.A Siemens számára, valamint üzletmenete bonyolításához fontos, hogy megvédjük, és bizalmasan kezeljük az Ön személyes adatait, összhangban azoknak az országoknak a titoktartási, adatvédelmi és adatbiztonsági törvényeivel, ahol weboldalakat tartunk fenn. Reméljük, az alábbiakban kifejtett információk segítségére lesznek abban, hogy megértse, hogy a Siemens milyen információkat gyűjthet össze, azokat milyen módon használja és védi, és kivel oszthatja meg.


Személyes adatok
Weboldalain keresztül a Siemens nem gyűjt Önről semmilyen a személyével kapcsolatba hozható információt (pl.: név, cím, telefonszám vagy e-mail cím ("személyes adatok")), hacsak Ön önként úgy nem dönt, hogy azt számunkra biztosítja (pl. regisztráció, felmérés útján). Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatai birtokunkba jussanak, kérjük, ne adja meg azokat számunkra.


Ha Ön személyes adatokat biztosít számunkra, mi ezt kizárólag az adatok megadásakor megjelölt célra, így különösen arra használjuk, hogy megkeresésére válaszoljunk, rendelését feldolgozzuk, vagy bizonyos számla információkhoz hozzáférést biztosítsunk Önnek. Ezen kívül, az Önnel, mint vásárlóval való kapcsolat fenntartása érdekében:

  • tárolhatunk és feldolgozhatunk személyes adatokat annak érdekében, hogy jobban megértsük az Ön üzleti igényeit, valamint, hogy lássuk, hogyan javíthatunk termékeinken és szolgáltatásainkon; vagy
  • felhasználhatjuk a személyes adatokat arra, hogy egy az Ön üzleti igényeinek megfelelő Siemens ajánlattal kapcsolatban megkeressük Önt, vagy online felméréseket folytassunk le ügyfeleink igényeinek és profiljának jobb megértése érdekében.


Amennyiben úgy dönt, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy személyes adatait az Önnel, mint vásárlóval való kapcsolat fenntartása érdekében (főként direkt marketing, vagy piackutatás) felhasználjuk, tiszteletben fogjuk tartani döntését.


A Siemens a személyes adatok kezelése és feldolgozása során az alábbi alapelveket tartja szem előtt

  • személyes adatot csak az Ön hozzájárulása vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kezel,
  • az adatkezelés minden esetben csak a megadott célból lehetséges,
  • csak olyan adat kezelhető, amely a cél megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas (pl: név, lakcím, email cím stb.)
  • Siemens tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról, módjáról, időtartamáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni ill. feldolgozni,
  • Siemens a személyes adatokat harmadik személy részére kizárólag akkor továbbíthatja, ha ahhoz Ön hozzájárult,
  • Siemens minden szükséges és lehetséges intézkedést megtesz az adatok védelme és jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében,
  • Siemens az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályok - különösen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (Info. törvény) valamint az 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről - előírásainak figyelembevételével jár el.


Automatikusan gyűjtött nem személyes adat
Amikor Ön weboldalunkat meglátogatja, mi automatikusan (azaz nem regisztráció útján) hozzájuthatunk személy szerint nem azonosítható információkhoz (pl. az Ön internet böngészőjének típusa, a gépen használt operációs rendszer, annak a weboldalnak a domain neve, ahonnan Ön érkezett, a látogatások száma, az átlagosan eltöltött idő, a megtekintett oldalak). Ezt az információt felhasználhatjuk és megoszthatjuk üzleti partnereinkkel világszerte, annak érdekében, hogy weboldalaink használhatóságát felmérjük, és azok tartalmát javítsuk.


"Cookies"
Az Ön számítógépén automatikusan elhelyezett információAmikor Ön megtekinti Web-oldalaink egyikét, mi információt tárolhatunk el az Ön számítógépén, egy "cookie" formájában, annak érdekében, hogy következő látogatásakor automatikusan felismerjük. A "cookie"-k sokféleképpen segíthetnek nekünk, például azáltal, hogy lehetővé teszik azt, hogy egy weboldalt az Ön érdekeinek inkább megfelelően alakítsunk ki, vagy azt, hogy elmenthesse jelszavát, miáltal Önnek nem kell azt minden alkalommal újból megadnia. Amennyiben nem szeretné, hogy felismerjük, kérjük, állítsa be Internet böngészőjét olymódon, hogy az törölje a "cookie"-kat a merevlemez meghajtóról, ne engedélyezzen "cookie"-kat vagy figyelmeztesse Önt mielőtt egy "cookie" tárolásra kerül.


Gyermekek
Gyermekek a szülő vagy gondviselő hozzájárulása nélkül semmilyen személyes adatot nem továbbíthatnak a Siemens weboldalaira. A Siemens arra bíztatja a szülőket és gondviselőket, hogy gyermekeiket világosítsák fel személyes adataik biztonságos és felelős használatáról az internet használata közben. A Siemens tudatosan nem fog gyermekektől szerzett személyes adatokat gyűjteni vagy felhasználni semmilyen célra, beleértve ebbe azok harmadik félnek való hozzáférhetővé tételét is.


Biztonság
A Siemens óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében és igyekszik azokat pontosan megőrizni. Törekszünk arra, hogy gondosan megőrizzük az Ön személyes adatait a veszteségtől, megsemmisüléstől, hamisítástól, manipulációtól és jogosulatlan hozzáféréstől vagy jogosulatlan közléstől.


Linkek más weboldalakra
A Siemens weboldal linkeket tartalmazhat más weboldalakra. A Siemens nem vállal felelősséget más weboldalak titoktartási gyakorlatáért vagy tartalmáért.


Kérdések és észrevételek
Amennyiben kérdései illetve megjegyzései vannak a Siemens adatvédelmi irányelveivel kapcsolatban (pl. kezelt személyes adatairól tájékoztatást kér vagy azok helyesbítését kéri), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az kommunikacio.hu@siemens.com címen és a "Tárgy" sorba ezt írja be: "Data Privacy Protection Policy".Az internet fejlődésével párhuzamosan a mi adatvédelmi irányelveink is változnak. Az adatvédelmi irányelveinkkel kapcsolatos változásokat ezen az oldalon fogjuk közzétenni rögtön az után, hogy a létező irányelvek megváltoztatásáról a döntés megszületett.