Digital Health Solutions

DigitalHands-etähoitoratkaisu käyttöön Sydänsairaalassa

Etähoitoratkaisu mahdollistaa potilaiden turvallisen etähoidon ja asioinnin sekä helpottaa vuorovaikutusta. Lisäksi ratkaisu tuo nopeutta ja kustannustehokkuutta.

Sydänsairaala-yhtiöiden ja sen sydämen vajaatoimintapotilaiden käyttöön on valittu Siemens Healthineersin DigitalHands-etähoitoratkaisu. Etähoitoratkaisu mahdollistaa Sydänsairaalan potilaiden turvallisen etähoidon ja asioinnin sekä helpottaa asiantuntijoiden ja potilaiden välistä vuorovaikutusta. Lisäksi ratkaisu tuo nopeutta ja kustannustehokkuutta tukemalla etäkuntoutusta ja vähentämällä sairaalahoidon tarvetta. Samalla ajan ja rajallisten resurssien käyttö tehostuu. 

Pilvipalveluna toimiva DigitalHands-etähoitoratkaisu perustuu jatkuvaan tiedon keräämiseen personoitavien kyselylomakkeiden avulla. Osa Sydänsairaalan potilaista käyttää sovelluskaupasta ladattavaa DigitalHands-applikaatiota omalla mobiililaitteellaan ja osalle toimitetaan kotiin mobiililaite verkkoliitännällä. Järjestelmään voidaan liittää lääkinnällisiä mittalaitteita, joiden tuottaman tiedon avulla potilaita seurataan. Potilaan kotona tekemät itsemittaukset näkyvät hoitavaan yksikköön reaaliajassa, jolloin terveydentilan muutoksiin voidaan vaikuttaa ja reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Arkaluonteisia terveystietoja sisältävä viestintä on suojattu. Yhteydenpitovälineenä potilaan ja hoitoyksikön välillä ovat viestisovellukset, kuten videoyhteys ja chat. Hoidolliset tapahtumat kirjataan potilastietojärjestelmään, josta ne päätyvät Kanta-arkistoon. Palvelu on jo aloitettu Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Palvelua tullaan laajentamaan myös Keski-Suomeen vuoden 2022 aikana.

Sydänsairaalan tutkimus: Etähoito-ohjemassa hoidettu potilas hyötyy uudesta toimintatavasta

Sydämen vajaatoiminta on sairaus, joka vaatii säännöllistä seurantaa. Sydänsairaalan uuden hoito-ohjelman tavoitteena on terveyshyöty: Parempi hoitotasapaino, turva, elämänlaadun paraneminen ja vajaatoiminnan pahenemisvaiheen aiheuttamien ensihoitotapahtumien ja sairaalahoitojaksojen ennaltaehkäisy. Digitaalisten palvelumallien toivotaan myös jatkossa säästävän polikliinisiä resursseja ja vähentävän palveluiden ruuhkaantumista. Niiden arvioidaan myös tuovan euromääräisiä säästöjä niin sairaalalle kuin kunnalle. 

<p>Janne Hulkkonen, kehitysjohtaja, Tays Sydänsairaala</p>

Sydänsairaala koestanut, kehittänyt ja pilotoinut etähoito-ohjelmaansa keväästä 2020 lähtien. Pilottien perusteella potilaiden sitoutuminen päivittäiseen etähoito-ohjelmaan on ollut korkea, n. 80 % potilaista, joille hoito-ohjelmaa tarjottiin, oli mukana ohjelmassa ensimmäisen vuoden jälkeen. Hoidon piirissä pysyneiden potilaiden päivittäisen oirekyselyn vastaamisprosentti on liki 90 %. Palvelun vaikuttavuutta on lisäksi selvitetty rekisteritutkimuksella syksyllä 2021. Rekisteritutkimuksessa todettu ensihoidollisten kontaktien ja vuodeosastopäivien vähentyminen viittaavat siihen, että etähoito-ohjelmassa hoidettu potilas todellakin hyötyy uudesta toimintatavasta.

Pandemia lisännyt etähoitoratkaisujen käyttöönottoa

Etähoito on nopeasti kehittyvä ja monipuolinen alue, johon liittyvän palveluntarpeen odotetaan kasvavan. 

<p>Hanna Salmela, digitaalisten palveluiden maajohtaja, Siemens Healthineers</p>
Siemens Healthineersin tarjoamaan ratkaisuun on mahdollista liittää kymmenittäin erilaisia mittalaitteita. Tähän mennessä DigitalHands-etähoitoratkaisu on globaalisti integroituna useisiin lääkinnällisiin laitteisiin, joiden avulla seurataan mm. sydämen vajaatoimintaa, keuhkoahtaumaa, astmaa, syövänhoitoa, mielenterveyttä ja korkean riskin raskautta.


Lisätietoja

Hanna Salmelamaajohtajadigitaaliset palvelut

Etähoito auttaa sydämen vajaatoiminnasta kärsiviä – ”Pahenemisvaiheet havaitaan hyvissä ajoin”, Mediuutiset 4.12.2021