DigitalHands-etäseurantaratkaisu

Etäseurantaratkaisu potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

DigitalHands etähoitoratkaisu
DigitalHands hyödyt

DigitalHands -etäseurantaratkaisu on muokattava kokonaisuus potilaslähtöiseen etähoitoon potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. DigitalHands tukee potilaan kuntoutusta ja omahoitoa auttaen myös ennaltaehkäisemään sairauksien pahenemisvaiheita sekä vähentämään sairaalajaksoja. DigitalHands vastaa terveydenhuollon alati muuttuviin haasteisiin tarjoamalla potilaille edistyksellistä hoitoa samalla säästäen terveydenhuollon kustannuksia. 

Monipuolisen ja vuorovaikutuksellisen kyselykoneen ansiosta etäseurantaratkaisu tarjoaa kokonaisvaltaisemman kuvan potilaan terveydestä kuin mitä pelkät mittaustulokset antavat. Ratkaisu on helposti muokattavissa useiden eri käyttäjäryhmien tarpeisiin, ja uusia käyttäjäryhmiä on helppo liittää palveluun mukaan. Ratkaisu soveltuu erinomaisesti myös Covid-19-potilaiden etäseurantaan.

DigitalHands-käyttöliittymä

Helppo integroida

DigitalHands on valmis tuoteratkaisu, joka on ollut pohjoismaissa käytössä jo vuodesta 2014 ja Suomessa vuodesta 2020. Etäseurantaratkaisu integroituu joustavasti eri kansallisiin järjestelmiin, Suomessa on käyttöönotettu muun muassa vahva tunnistautuminen ja muissa pohjoismaissa on kokemusta myös integroinnista kansallisiin järjestelmiin.  

Etäseurantaratkaisun hyödyt

Patient Story Heart Attack

Potilaalle

DigitalHands-etäseurantaratkaisu mahdollistaa potilaalle oman elämänlaadun seuraamisen, itsemittauksen ja vastausten dokumentoinnin. Etäseurantaratkaisun käyttäjä voi itse seurata ja hallita omaa terveyttään. Käyttäjä saa myös välittömästi palautetta omasta terveydentilastaan, ja tulokset näkyvät hoitavaan yksikköön reaaliajassa.
  • Helposti muokattavissa eri käyttäjäryhmille.
  • Useat seurantasuunnitelmat samalla alustalla.
  • Mahdollistaa paremman ja kokonaisvaltaisemman potilaan hoidon.
  • Saatavilla sovelluskaupoista.
Remote Workforce

Terveystoimijalle

Siemens Healthineersin etäseurantaratkaisun keskeisimpänä hyötynä on tarjota potilaille oman terveyden parempi hallinta ja terveystoimijan seurantakustannuksien tehostaminen. DigitalHands-ratkaisun avulla voidaan seurata suuria potilasmääriä vaivattomasti, ja reaaliajassa näkyvät mittaustulokset auttavat havaitsemaan potilaan sairauden pahenemisvaiheet ajoissa. Järjestelmä luokittelee potilaat automaattisesti asetettujen hälytysarvojen perusteella, joka helpottaa hoidon kiireellisyyden arviointia. Sovellus mahdollistaa myös videokonsultaatiot potilaan ja hoitavan yksikön välillä.

  • Tulosten digitaalinen dokumentointi ja näkyminen reaaliajassa hoitavaan yksikköön.
  • Tuottaa herätteitä potilaan hoitotasapainon vaihteluista.
  • Integraatiomahdollisuus muihin tietojärjestelmiin.
  • Helppo ja nopea käyttöönotto sekä järjestelmän ylläpito.

Toiminnot

TayS Sydänsairaala

Tays Sydänsairaala on ottanut käyttöön ensimmäisenä Suomessa sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurantapalvelun, joka perustuu jatkuvaan tiedon keräämiseen DigitalHands-etähoitoratkaisun avulla.

DigitalHands-etähoitoratkaisu mahdollistaa Sydänsairaalan sydämen vajaatoimintapotilaiden turvallisen etähoidon ja asioinnin sekä helpottaa asiantuntijoiden ja potilaiden välistä vuorovaikutusta. Lisäksi ratkaisu tuo nopeutta ja kustannustehokkuutta tukemalla etäkuntoutusta ja vähentämällä sairaalahoidon tarvetta, samalla kun ajan sekä rajallisten resurssien käyttö tehostuu.

Kiinnostuitko? Tilaa demo.