Nové analyzátory Atellica Solution v laboratoři Nemocnice Šumperk

Centrální laboratoř šumperské nemocnice získala na podzim roku 2020 posilu pro svůj úsek klinické biochemie – nové imunochemické a biochemické analyzátory Atellica Solution s Decapperem od Siemens Healthineers. Pro případ potřeby zde navíc slouží jako záložní systémy ještě další samostatný biochemický a imunochemický analyzátor.

  „Nové přístrojové vybavení od společnosti Siemens Healthineers navazuje na předchozí analyzátory, se kterými jsme byli dlouhodobě spokojeni. Některé z nich však již byly na hraně životnosti a po několikaletém každodenním provozu je bylo nutné vyměnit,“ říká Mgr. Hana Pláňková, vedoucí Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk. Instalace nového systému si vyžádala interiérové úpravy, které byly provedeny v rámci celkové rekonstrukce budovy D. Samotná instalace linky pak začala v listopadu 2020 a v lednu 2021 se spustil na analyzátorech plný rutinní provoz.

  Systém s rezervou

  Centrální laboratoří Nemocnice Šumperk denně projde okolo 600 vzorků, které je potřeba otestovat. Provádí se zde kvalitativní a kvantitativní biochemická, hematologická, serologická, imunologická a základní toxikologická vyšetření pro potřebu lůžkových i ambulantních oddělení nemocnice a pro všechna ostatní zdravotnická zařízení v regionu podle jejich požadavků. Vzorky z nemocnice tvoří přibližně 40 procent všech prováděných testů, většina je od pacientů obvodních lékařů z celého Šumperska.

  „Systém Atellica Solution umožňuje provádět veškerá běžná biochemická i imunochemická vyšetření, která po nás požadují lékaři z nemocnice a z ordinací v okolí. Vyšetřují se zde např. hormony, tumorové a kardiální markery, vitamíny, hladiny léků, kostní markery, lipidové parametry, jaterní enzymy a další,“ vysvětluje Mgr. Hana Pláňková.

  Biochemický analyzátor zvládne provést až 1800 testů za hodinu při použití až 70 metod na palubě. Imunochemické analyzátory si poradí s až 440 testy za hodinu s využitím 42 metod na palubě. Systém tak má dostatečnou kapacitu zvládat náročný ranní peak i jiné mimořádné situace.

  Automatizace šetří čas

  Automatizovaná linka Atellica Solution se skládá ze vstupního modulu, tzv. Sample Handleru, Decapperu neboli odzátkovače zkumavek, biochemického a imunochemického analyzátoru. Nový systém má oproti původním technologiím řadu výhod, které činí provoz analyzátorů jednodušší, rychlejší a pohodlnější. Atellica Solution má v modulu Sample Handler vlastní uzavřený chlazený prostor, kde je možné uchovávat až 60 kontrolních nebo kalibračních materiálů. Obsluha se tak nemusí starat o správné nastavení přístroje a může se věnovat pouze kontrole měření a výsledkům.

  <p>Mgr. Hana Pláňková</p>

  „Velmi oceňujeme i možnost automatické analýzy kontrolních vzorků, která nám ušetří spoustu práce i času,“ říká Mgr. Hana Pláňková.

  Efektivitu práce v laboratoři zlepšila i možnost přidávat reagencie za provozu a používat integrovanou tiskárnu a čtečku čárových kódů pro zadávání kalibračních a kontrolních materiálů. Identifikaci vzorků v systému Atellica Solution má na starosti umělá inteligence. V Sample Handleru je nainstalovaný pokročilý optický systém skládající se z pěti na sobě nezávislých kamer, které každý vzorek naskenují a zcela přesně určí, o jaký typ zkumavky se jedná.

  Většinu údržby systém provádí automaticky v noci, kdy je provoz nejmenší, takže neblokuje pracovní kapacitu stroje ve chvíli, kdy laboratoř potřebuje testovat a vydávat výsledky. Mycí roztoky k pravidelné údržbě systému má oproti jiným přístrojům Atellica Solution také stabilně na palubě a sám zajišťuje jejich aplikaci.

  Systém sám rovněž pravidelně provádí autodetekci a kontroluje stav svých jednotlivých částí a podle míry opotřebení upozorňuje obsluhu nebo servis např. o blížícím se konci životnosti některého dílu. Veškerá uživatelská údržba se provádí bez jakýchkoli nástrojů a systém se po provedeném zásahu sám nastaví do původní pozice.

  Analytickou linku (v pozadí) tvoří vstupní modul, odzátkovač zkumavek, biochemický a imunochemický analyzátor Atellica Solution. V popředí je samostatný záložní imunochemický analyzátor.

   Statimový vzorek má přednost

   Urgentní neboli statimový vzorek je vyřízen přednostně, i kdyby byl do systému vložen až jako poslední. Statimové vzorky je navíc možné zpracovat v kratší době. Bezkonkurenční rychlost systému Atellica Solution zajišťuje elektromagnetický transportní mechanismus Magline, který je patentem společnosti Siemens Healthineers a jako jediný na trhu umí přepravovat vzorky oběma směry (dopředu i dozadu) a řídit pohyb každé zkumavky samostatně. Nehrozí tak, že by např. statimové vzorky čekaly ve frontě za jinými typy vzorků, které tolik nespěchají. To je velmi podstatné pro efektivní provoz celé laboratoře, protože urgentních vzorků může být až 30 procent z celkového objemu.

   „V porovnání s předchozí technologií jsou výsledky testů nyní dostupné dříve, protože systém využívá zcela novou technologii citlivějších a kratších testovacích metod. Např. u kardiálních markerů se TAT (doba odezvy) zkrátila ze 17 na 11 minut. V průměru se nám tak podařilo zrychlit odezvu laboratoře o více než 20 procent,“ říká Mgr. Hana Pláňková.

   Celý systém se snadno ovládá z jedné centrální obrazovky nebo pomocí tabletu. Pro moderní a efektivní údržbu používá laboratoř vzdálenou správu využívající principy umělé inteligence, což výrazně usnadňuje komunikaci mezi pracovníky laboratoře a servisním týmem.

   „Systém Atellica Solution nás příjemně překvapil svou rychlostí, kvalitou, flexibilitou a vysokou mírou automatizace. Díky tomu velká řada procesů probíhá sama, čímž umožňuje obsluze věnovat více času na zhodnocení výsledků,“ uzavírá Mgr. Hana Pláňková, vedoucí Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk.

   Atellica Solution

   Zjistěte více o systému Atellica Solution