NAEOTOM Alpha – revoluce ve výpočetní tomografii

V dějinách výpočetní tomografie existuje několik převratných objevů a vynálezů, které obor skokově posunuly na novou a vyšší úroveň. V roce 1990 takový převrat představoval objev spirálního CT, v roce 2004 přišlo CT se širokým detektorem. O rok později se začalo používat CT s duální energií a v roce 2013 pak dvouvrstvé CT detektory. Nyní Siemens Healthineers přichází s další revoluční technologií, která se jmenuje Photon Counting. Představujeme vám první fotonové CT na světě: NAEOTOM Alpha.

  Výpočetní tomografie se od doby svého vzniku proměnila k nepoznání. Přes veškerý technologický pokrok ji však stále svazovaly jisté limity. Nyní ovšem přichází změna, která by většinu těchto omezení měla odstranit. Jde o fotonové CT – skutečnou revoluci v klinické praxi. Jádrem přelomové technologie je nový druh detektoru, který se výrazně odlišuje od standardního detektoru integrujícího energii.

  V čem ta revoluční změna spočívá? Fotonové detektory poskytují CT data s velmi vysokým prostorovým rozlišením bez elektronického šumu, s vylepšeným poměrem kontrastu k šumu, nižší radiační dávkou a vlastními spektrálními informacemi.

  Nevídané zobrazení detailů

  Ve standardních skenovacích protokolech nabízí NAEOTOM Alpha šířku řezu 0,4 mm a rozlišení v rovině 0,24 mm, což znamená skutečně impozantní úroveň detailů s účinností plné dávky. Platí to mimo jiné ve standardních protokolech pro CT angiografii nebo při vyhodnocování jemných struktur ve všech anatomických oblastech. A v režimu kvantového vysokého rozlišení jsou čísla ještě přesvědčivější – prostorové rozlišení v rovině dosahuje 0,11 mm, tloušťka řezu 0,2 mm. Jde o špičkové rozlišení pro vyhodnocování jemných lézí a anatomických struktur. Může se jednat například o plicní noduly, mozkové cévy nebo kostní struktury.

  Obří pokrok představuje NAEOTOM Alpha v angiografii. Třeba při CT srdce produkuje standardní technologie snímky ve vysokém rozlišení s limitem tloušťky řezu 0,6 mm a tento limit se nijak nedaří posunout. S novým fotonovým detektorem ovšem tato hodnota klesá na zmíněných 0,4 mm při zachování časového rozlišení 66 milisekund s dosažením účinnosti plné dávky.

  Dalším oborem, do nějž nová technologie přináší skutečnou revoluci, je pneumologie. NAEOTOM Alpha nabízí snadný a efektivní způsob, jak vedle morfologie získat kvantitativní informace. Přiřazením vhodných protokolů k pacientům a kombinací všech nezbytných akvizicí do jediného skenu umožňuje NAEOTOM Alpha inteligentní navigaci v průběhu diagnostického procesu.

  Čím se fotonové detektory odlišují od standardní technologie?

  Všechny dnešní medicínské CT systémy jsou vybaveny polovodičovými scintilačními detektory. Ve dvou krocích procesu konverze se absorbované rentgenové paprsky ve scintilačním krystalu nejprve převedou na viditelné světlo, které je následně fotodiodou připevněnou k zadní straně každého detektorového elementu převedeno na elektronický signál.


  Nízkoúrovňový analogový elektronický signál fotodiod je snadno ovlivnitelný elektronickým šumem, který představuje poslední omezení možného dalšího snížení radiační dávky.

  Zároveň je problematické výrazně zvýšit prostorové rozlišení polovodičových scintilačních detektorů nad jejich dnešní úroveň výkonu.

  V rámci tohoto procesu konverze ve dvou krocích se světlo vytvořené tisíci fotony rentgenových paprsků v průběhu integračního času shromáždí a změří jako celek, a tak přijde o spektrální informace příchozího signálu.

  Oproti tomu mohou fotonové detektory převést fotony rentgenových paprsků na elektronické signály přímo.

  V procesu přímé konverze absorbované rentgenové paprsky vytvoří páry elektron-díra v polovodiči. Elektrické náboje se oddělí v silném elektrickém poli mezi katodou na vrcholu detektoru a pixelovanými anodovými elektrodami ve spodní části detektoru.

  Ve srovnání s polovodičovými scintilačními detektory mají fotonové detektory několik výhod. Jednotlivé články detektoru jsou definovány silným elektrickým polem mezi běžnou katodou a pixelovanými anodami, a nejsou tedy zapotřebí další přepážky mezi pixely detektoru, aby se zabránilo optickému přeslechu, který je vlastní scintilačním detektorům. Geometrická efektivita dávky je proto lepší než v případě scintilačních detektorů a snížená pouze protirozptylovými listy kolimátoru či mřížkami, které jsou také součástí scintilačních detektorů. Každý „makro“ pixeldetektoru ohraničený listy kolimátoru lze navíc rozdělit na menší sub-pixely detektoru, které jsou načteny samostatně a výrazně zvyšují prostorové rozlišení.

  Díky fotonovému detektoru, který zvládne počítat elektrické náboje vytvořené jednotlivými fotony rentgenových paprsků a měřit úroveň jejich energie, nyní máme detektor s vlastní spektrální citlivostí v každém skenu.

  NAEOTOM Alpha představuje kvantový skok, který nově definuje kvalitu rozlišení v CT zobrazování. Jde o zásadní změnu v rovnici dávka versus kvalita snímku a nabízí novou úroveň detailů i při minimální dávce. S fotonovým CT lze obrazit i velmi malé léze a jemné detaily, což výrazně zvyšuje diagnostickou jistotu v kardiologii, onkologii či pneumologii.

   Sledování po transplantaci jater

   Režim skenování: QuantumPlus, Typ obrazu: Cinematic VRT, 70 keV monoenergetický, Rekonstrukce: 0,6 mm, matrice 1,0242, Časové rozlišení: 66 ms, Objem CTDI: 3,2 mGy

   Monoenergetické snímky jako výchozí typ snímků

   Pro každý sken vytváří NAEOTOM Alpha monoenergetické snímky nezávislé na skenovacích parametrech. To radiologům umožňuje upravit vyšetření pacientovi na míru bez dopadu na konzistentnost a možnost porovnání.

   Stabilní Hounsfieldovy hodnoty

   Při přechodu ke kvantitativnímu CT vyhodnocování musejí radiologové a odesílající lékaři spoléhat na stabilitu měření. Na rozdíl od konvenčních CT přístrojů tuto stabilitu fotonové CT nabízí.

    Koronární CTA, sledování stentu

    Režim skenování: QuantumPlus, Typ obrazu: Cinematic VRT, 70 keV monoenergetický, Rekonstrukce: 0,4 mm, matrice 5122, Časové rozlišení: 66 ms

    Vysoké rozlišení při zobrazování srdce

    Malé koronární cévy, stenty a plaky lze nyní zobrazit ve vysokém rozlišení bez pohybových artefaktů.

     Plánovací skenování High-pitch TAVI

     Režim skenování: QuantumPlus, Typ obrazu: Cinematic VRT, 70 keV monoenergetický, Rekonstrukce: 0,6 mm, matrice 1,0242, Časové rozlišení: 66 ms, Objem CTDI: 6,04 mGy, Pitch: 3,2

     Spektrální zobrazování rychlostmi Turbo Flash

     Jako dvouzdrojový systém skenuje NAEOTOM Alpha s maximálním pitch 3,2. I při nejvyšší rychlosti nabízí výsledky s možnostmi plné analýzy spektrálního zobrazování – pro pediatrické pacienty, high-pitch CTA vyšetření a další.

      Spektrální zobrazování s dvouzdrojovým časovým rozlišením

      Jako dvouzdrojový systém nabízí NAEOTOM Alpha časové rozlišení 66 ms. Plný rozsah vyhodnocení spektrálních informací při této rychlosti otevírá cestu diagnostickým procedurám, které byly v minulosti nemyslitelné.

      Spektrální zobrazování s vysokým prostorovým rozlišením

      Přístroj NAEOTOM Alpha nabízí mnohem detailnější spektrální mapy než kdy předtím – až do tloušťky řezu 0,4 mm. To umožňuje funkční evaluaci s vysokou přesností.