Thông cáo báo chí tại Việt Nam

Thông cáo báo chí về quan hệ đối tác, sự kiện và ra mắt sản phẩm, trách nhiệm xã hội của công ty và các hình ảnh liên quan. Tất cả các thông cáo báo chí có thể được tải xuống dưới dạng PDF.