Uusi koko kehon PET-kamera käyttöön Turun PET-keskuksessa

Koko kehon PET-kamera Biograph Vision Quadra on otettu käyttöön valtakunnallisessa PET-keskuksessa Turussa. 

PET-kamera Turun PET-keskus.

Uuden sukupolven kuvantamislaite avaa uusia mahdollisuuksia tutkia sairauksia, joissa kyse ei ole yhden elimen sairaudesta, vaan koko elimistöön vaikuttavasta häiriötilasta. Tällaisia sairauksia ovat muun muassa diabetes, sepelvaltimotauti ja MS-tauti. Tutkittavalle uusi laite merkitsee pienempää sädeannosta ja lyhempää kuvausaikaa.

Uuden PET-laitteen mullistava ominaisuus on, että se kuvaa koko kehon kerrallaan ja rekisteröi, mitä elimistössä kuvaushetkellä tapahtuu, kertoo PET-keskuksen johtaja, professori Juhani Knuuti. Tähän asti kokonaiskuvaa ei ole saatu, sillä PET-laitteilla on voitu kuvata kerrallaan vain 20–25 senttimetrin viipaleita ihmisestä. 

<p>Juhani Knuuti</p>

Biograph Vision Quadra otettiin käyttöön kesäkuussa ja sitä käytetään sekä tieteellisiin tutkimuksiin että potilastyöhön.

PET (positroniemissiotomografia) on terveydenhuollossa tärkeä tutkimusmenetelmä, kun halutaan selvittää syövän levinneisyyttä, sydän- ja aivosairauksia tai tulehdustauteja. PET eroaa muista kuvantamismenetelmistä siten, että sillä kuvannetaan elimistön ja kudosten toimintaa, kun taas esimerkiksi röntgen- tai magneettikuvaus kuvaa pääasiassa elimistön rakennetta. 

Uusi koko kehon PET, Biograph Vision Quadra, on 10–20 kertaa herkempi tavalliseen PET-kuvauslaitteeseen verrattuna. Se on myös nopeampi: nykyisillä PET-laitteilla ihmisen kuvaaminen kestää vajaat puoli tuntia, kun uusi laite tarvitsee kokovartalokuvaan vain muutaman minuutin.

”Herkkyys on suuri etu. On todennäköistä, että näemme nyt paremmin hyvinkin pienet syövän etäpesäkkeet. Myös potilaan saamaa säteilyrasitusta voidaan pienentää huomattavasti, kun voimme vähentää käytettävää merkkiaineannosta. Voimme siten kuvata entistäkin turvallisemmin myös lapsia”, Knuuti kertoo.

Knuutin mukaan koko kehon PET-kameraa tullaan hyödyntämään laajasti muun muassa diabeteksen, sepelvaltimotaudin, ylipainon ja MS-taudin tutkimisessa. Aivotutkimukselle koko kehon PET on arvokas lisä, koska sen mahdollistaa täysin kajoamattomat tutkimukset. Laitteella voidaan myös tutkia liikunnan vaikutuksia paremmin kuin ennen.

”Meillä on pitkä lista muitakin tutkimushankkeita, joissa aiotaan keskittyä eri tulehdustauteihin, kuten sarkoidoosiin ja pitkäkestoiseen Covid-19-tautiin”, Knuuti summaa.

Turun PET-keskus on osa Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFLAMES-lippulaivaa, osaamiskeskittymää, jonka tavoitteena on kehittää uusia, ihmisen puolustusjärjestelmää hyödyntäviä lääkkeitä. Juhani Knuuti on InFLAMESin varajohtaja. Hän uskoo, että koko kehon kuvantaminen vauhdittaa lääkekehitystä.

”Voimme kuvantaa, missä kohdissa elimistöä lääke vaikuttaa, miten se pääsee vaikutuskohtaansa sekä miten se vaikuttaa ja kauanko sen vaikutus kestää”, Knuuti kertoo.

Koko kehon PET-kamera rahoitettiin osittain Jane ja Aatos Erkon säätiön avustuksella. Loput rahoituksesta tuli Turun yliopistolta ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Turun PET-keskus on mukana kansainvälisessä yhteenliittymässä, jonka tavoitteena on ratkoa yhdessä koko kehon PET-kuvantamiseen liittyviä teknisiä haasteita sekä tehdä tieteellistä yhteistyötä. Turussa päämajaansa pitävän Euro-BioImaging-kuvantamisinfrastruktuurin kautta koko kehon laitetta pääsevät avoimesti hyödyntämään tutkijat ympäri maailmaa.

”Laitteiston hankinta on suuri investointi Turun yliopistolle ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille. On hienoa, että olemme saaneet näin korkean teknologian laitteiston Suomeen ja Turun PET-keskukseen. Olemme innoissamme saadessamme tehdä yhteistyötä Turun PET-keskuksen kanssa ja odotamme mielenkiinnolla heidän kokemuksiaan siitä, minkälaiseksi koko kehon PET-laitteen rooli tieteellisissä tutkimuksissa muodostuu”, kertoo Siemens Healthineersin Heini Haavisto.

Teksti: Turun yliopisto
Kuvat: Suvi Harvisalo / Turun yliopisto

Turun PET-keskus on Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Åbo Akademin yhteinen valtakunnallinen tutkimuskeskus.

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot.

Euro-BioImaging on Euroopan parhaiden kuvantamispalvelukeskusten infrastruktuuri, joka tarjoaa sekä akateemisille että yritysten tutkijoille avoimen pääsyn tärkeimpiin biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen teknologioihin. Valtakunnallinen PET-keskus koordinoi Suomen biolääketieteellisen kuvantamisen palveluyksikköä, joka on osa Euro-BioImaging-verkostoa.