Metropolia Ammattikorkeakoulu tiivistää yhteistyötään Siemens Healthineersin kanssa

Metropolia ja Siemens Healthineers ovat allekirjoittaneet terveys- ja hyvinvointiteknologiaa koskevan aiesopimuksen, jossa sovitaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöstä.

Metropolian simulaatiosairaala
Aiesopimuksen allekirjoitus Metropolia

Aiesopimus allekirjoitettiin Metropolian Myllypuron kampuksella, kuvassa vasemmalla Ossi Koskinen ja keskellä Jarno Eskelinen Siemens Healthineersilta ja oikealla Metropolia Ammatikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Siemens Healthineers kehittää innovatiivisia ratkaisuja terveydenhuollon hoitoketjuun ennaltaehkäisystä diagnoosiin ja potilaan toipumiseen. Suomessa Healthineersin toimittamaa terveysteknologiaa on käytössä laajasti niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Metropoliassa Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut innovaatiokeskittymän tavoitteena on sekä vahvistaa tarvelähtöistä hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista että tukea hyvinvointi- ja terveysteknologian alan yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista tarjoamalla yritysten käyttöön prekliininen tutkimus- ja testausalusta (Metropolia Proof Health). Digitalisaatioon liittyvää osaamista vauhditetaan sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutuksissa ja HyMy-kylässä. HyMy-kylä on ihmislähtöinen ja ekosysteemitoimintatapaan nojautuva monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö.

Terveydenhuollon tuottavuushaasteet sekä väestön ikääntyminen lisäävät terveysteknologian ja terveydenhuollon digitalisaation sekä sen osaajien kysyntää. Terveysalalla tarvitaan erityisesti osaamista digitaalisten ratkaisujen, virtuaalitodellisuuden, robotiikan ja keinoälyn parissa.


<p>Jarno Eskelinen</p>

Yhteistyö Siemens Healthineersin kanssa varmistaa Metropolian opiskelijoille hyvän urapolun terveys- ja hyvinvointiteknologian parissa. Yhteistyö kasvattaa opiskelijoiden kyvykkyyttä tarttua monialaisesti vaativiin haasteisiin. Korkeakouluyhteistyö sekä tutkimuskumppanuus mahdollistavat uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoon ja hyödyntämisen, hoitopolkujen tehostamisen sekä terveydenhuollon digitalisaation varmistamisen laajasti Suomessa.

Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja Siemens Healthineersin toimitusjohtaja Jarno Eskelinen allekirjoittivat aiesopimuksen Myllypuron kampuksella 25.5.2021 

Lisätietoja

Ossi KoskinensuurasiakkuusjohtajaSiemens Healthineers