Siemens Healthineers julkaisee maailman ensimmäisen photon-counting-teknologialla varustetun CT-laitteen

Naeotom Alpha tuottaa uudella teknologia kuvanlaatua, johon liittyvät tekniset arvot ovat ylivoimaisia entisiin menetelmiin verrattuna. 

Product image of NAEOTOM Alpha
  • Uuden CT-laitteen, Naeotom Alphan, kaikki kuvanlaatuun liittyvät tekniset arvot ovat ylivoimaisia.
  • Kuvat ovat kaksi kertaa tarkempia kuin perinteisellä CT-laitteella: resoluution parannus ja sädeannoksen säästö tuottavat kuvanlaadun, joka on mahdoton perinteisillä CT-laitteilla, mikä mahdollistaa pienempien yksityiskohtien näkemisen kehossa tarkemman diagnostiikan saamiseksi.
  • Potilaan saama sädeannos vähenee jopa yli 40 %.
  • Laite on hyväksytty kliiniseen käyttöön Yhdysvalloissa ja Euroopassa, joissa on yli 20 asennettua laitetta ja yli 8000 kuvattua potilasta sekä yli 500 fotonilaskentaan liittyvää patenttihakemusta

Perinteinen CT-kuvantaminen on saavuttanut tekniset rajoitteensa: Resoluutiota voidaan parantaa vain hyvin vähän ja sädeannoksia ei voida enää vähentää merkittävästi. Photon-counting-teknologia mahdollistaa merkittäviä parannuksia, joihin kuuluvat paikkaresoluution parannus sekä sädeannoksen väheneminen jopa 45 prosentilla ultra-high resolution (UHR) -kuvauksissa, mikä on mahdotonta perinteisellä detektorilla. Photon-counting-kuvat sisältävät paljon enemmän hyödyllistä dataa, koska detektori havaitsee jokaisen fotonin ja sen energian erikseen sen sijaan, että signaali ensin muutettaisiin näkyväksi valoksi, kuten perinteisessä CT-kuvauksessa.

Lääkärit ja potilaat hyötyvät tarkemmista kuvista

Uudesta teknologiasta hyötyvät erityisesti sydän-, keuhko- ja syöpäpotilaat. Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia, kuten potilaan keuhkojen kuvaus suurella nopeudella ja korkearesoluutioisten kuvien taltiointi siten, että röntgenspektrin informaatio säilyy ilman, että potilaan tarvitsee pidätellä hengitystään. Nämä spektritiedot auttavat myös tunnistamaan kehon sisällä olevat materiaalit, jotka voidaan jopa poistaa kuvasta, jos ne estävät kiinnostavan alueen tarkastelun. Tämä auttaa lääkäreitä arvioimaan mahdolliset ongelmat nopeasti ja tarjoaa mahdollisuuden aloittaa hoito varhaisessa vaiheessa. Säteilyannoksen pienentymisen myötä säännölliset tutkimukset, kuten keuhkosyöpäseulonnat CT-kuvauksella, voivat tulla rutiininomaisesti saataville suuremmille potilaspopulaatioille. Lisäksi korkea resoluutio paljastaa pienetkin rakenteet, mikä nostaa kliinisen päätöksenteon uudelle tasolle. 

Yhteydenotot:

Tuotepäällikkö Mats Lindholm, mats.lindholm@siemens-healthineers.com