Herkkää sydänperäistä troponiini I:a mittaavan vieritestimenetelmän sukupuolispesifisten 99th persentiilin viitearvorajojen määrittäminen

Fred S. Apple, Karen Schulz, Christian W. Schmidt, Trees S. Y. van Domburg, Judith M. Fonville and Femke K. de Theije

Julkaistu alun perin Clinical Chemistry and Laboratory Medicine -julkaisussa (toukokuu 2021) Determination of sex-specific 99th percentile upper reference limits for a point of care high-sensitivity cardiac troponin I assay, julkaisuun lupa De Gruyter.

Screenshot of Determination of sex-specific 99th percentile upper reference limits for a point of care high sensitivity cardiac troponin I assay

IFCC:n Committee on Clinical Application of Cardiac Biomarker (C-CB) luokittelee sydänperäisen troponiinin mittausmenetelmät herkiksi, mikäli niillä pystytään mittaamaan konsentraatio ≥ 50%:lle Limit of Detection (LoD)-rajan ylittäville pitoisuuksille sekä mikäli niiden 99th persentiilin sukupuolispesifisillä rajoilla mittausepätarkkuus (CV) on ≤10%. Tässä tutkimuksessa määritettiin heparinisoiduilla plasmanäytteillä (AACC universal sample bank) naisille ja miehille sukupuolispesifiset 99th persentiilin viitearvorajat Siemensin Point-of-Care Atellica® VTLi hs-cTnI -testille.