Operatiivisen huippuosaamisen saavuttaminen optimoiduilla MRI-prosesseillaSairaala Nova

Keski-Suomen sairaala Novan ja Siemens Healthineersin välinen kolmentoista vuoden arvokumppanuus sisältää kehityspalveluja, joiden puitteissa voidaan toteuttaa esimerkiksi toiminnan kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen liittyviä projekteja.

Ensimmäinen yhteinen kehittämisprojekti koski magneettitutkimusprosessin optimointia erityisesti henkilöstön tehokkaamman käytön näkökulmasta. Röntgenhoitajien saatavuustilanne Keski-Suomessa on hankala, ja samaan aikaan magneettitutkimusten kysyntä on kasvanut voimakkaasti.

Lähtötilanteessa ajanvarauslistoja ei voitu laatia kaikille kolmelle magneetille, koska magneettitutkimuksiin perehtyneen henkilökunnan määrä koettiin liian vähäiseksi.

Aloitimme projektin syksyllä 2020 toteuttamalla sidosryhmähaastattelut, data-analyysit sekä havainnointia paikan päällä. Näiden perusteella laadimme joukon parannusehdotuksia, joiden keskiössä oli henkilöstön osaamisen kehittäminen, uudenlainen työvuoro- ja ajanvaraussuunnittelu sekä kuvausprosessin uudelleen organisointi. Uudessa toimintamallissa magneettihoitajarinkiä supistettaisiin, jotta kaikilla magneettitutkimuksia tekevillä hoitajilla olisi edellytykset riittävän osaamistason saavuttamiseen.  Lisäksi uudessa toimintamallissa eri työntekijäryhmien roolit jaettaisiin uudella tavalla siten, että neljällä röntgenhoitajalla ja yhdellä lähihoitajalla voitaisiin käyttää kaikkia kolmea magneettia tehokkaasti, lisäten tutkimusten läpimenoa yli 40 prosentilla. Tavoitteena oli tehokkaampi toiminta, mutta vähentynyt kiireen tuntu. Henkilökunnan osaamisen ja viihtyvyyden sekä tuottavuuden lisäksi projektissa huomioitiin myös potilaan näkökulmaa, eli laadukas ja turvallinen hoito.

Parannusehdotusten taloudellinen vaikutus arvioitiin ja toimitettiin asiakkaalle. Jatkuvan parantamisen näkökulma huomioitiin ehdottamalla eräiden prosessimittarien käyttöönottoa ja niiden visualisoimista teamplay Insights -mittaritaulussa.

Projektin kesto oli noin puoli vuotta.

Korona-aika testasi yhteistyön sujuvuuden Sairaala Novassa

Potilaslähtöisen strategian toteuttaminen hyödyntämällä pitkäaikaista ja luottamukseen perustuvaa kumppanuutta 

Sairaala Novan ja Siemens Healthineersin yhteistyön tavoitteena on parantaa sairaalan kykyä tarjota huippuluokan diagnostisia palveluita, virtaviivaistaa työnkulun prosesseja ja parantaa potilaskokemusta. 

Let's unlock value - together

Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja siitä, miten voit toteuttaa Arvokumppanuus-konseptin organisaatiossasi.