RAPIDLab 348EX Blood Gas System
Deliver reliable and economical critical care testing in low-volume settings

RAPIDLab 348EX Blood Gas System
 
Bizle İletişime Geçin

Measurable Parameters                        alyte

Blood Gas

  pH
pCO2
pO2

Electrolytes

 Na+
K+
Ca++ or  Cl

Hematocrit

 HCT
Calculated Parameters

O2SAT

O2CT

HCO3-act

HCO3-std

ctCO2

BEb

BEecf, pO2(A-a)         

pO2 (a/A)

pO2/FiO2

Ca++(7.4)

Anion Gap

Renal Dialysate

This mode permits measurement of Na+, K+, Ca++,  pCO2 and pH in bicarbonate-based or acetate-based renal dialysis fluids.

 

İlgili Ürünler, Servisler ve Kaynaklar

*Available for sale only in select countries.

Bu web sayfasında gösterilen ürünler/özellikler her ülkede piyasada bulunmamaktadır. Mevzuata bağlı nedenlerle gelecekte bulunabileceği garanti edilemez. Lütfen daha fazla bilgi için yerel Siemens organizasyonuyla iletişime geçiniz.