[**] kPCR PLX Testleri

kPCR PLX Testleri

kPCR PLX Testleri, insan plazma örneklerinde ya da tam kan sayımında CMV, EBV, HSV 1 ve 2, VZV, HHV-6, BKV, JCV, adenovirus ve beşinci hastalığın (parvovirus B19) kantitatif ölçümü için in vitro nükleik asit amplifikasyon testleridir. Bu testler VERSANT kPCR Moleküler Sistem ile otomatikleştiriliyor. Siemens’in nükleit asit ekstraksiyon teknolojisiyle bir arada kullanıldığında, bu testler organ nakli ve immün yetmezliği olan hastaların yönetiminde kullanmak için güvenilir bir yöntem sunuyor.

  • Tek platform üzerinde konsolide menü
  • Otomatik ve esnek teknoloji
  • İş akışında verimilik
  • Tek örnekten aynı anda 6 adete kadar kPCR PK testi yapabilme imkanı