syngo.via for oncology

syngo.via for oncology
 
Bizle İletişime Geçin

syngo.via1, onkolojide tanıdan takibe kadar tedavi kararlarını destekler. syngo.via’nın onkoloji portföyünden diğer uygulama özelliklerini keşfedin.

 

Dinamik BT verilerinin kantitatif değerlendirmesi

Quantitative evaluation of dynamic CT data

syngo.CT Body Perfusion, tedavi sırasında perfüzyon bozukluklarının ve organ ve tümör değişikliklerinin ayrıntılı kantitatif değerlendirmesini kolaylaştırır. Bu, özellikle tümörlerin ayırıcı tanısında ve izlenmesinde yardımcıdır.

 

Kapsamlı bir karaciğer uygulaması

syngo.CT Karaciğer Analizi, önceden işlenmiş segmentasyon sonuçları sağlar. Rezeke edilen ve rezidüel karaciğer hacminin net bir şekilde karşılaştırılmasını sağlayan, karaciğerin vasküler tedarik alanlarının derinlemesine analizi için sezgisel iş akışı rehberliği sunar.

Hastalığın ilerlemesine ilişkin yeni bilgiler sağlama

syngo.mMR General, MR-PET muayenelerinin profesyonel görselleştirmesi ve kantitatif analizi için tasarlanmıştır. Uygulama, muayene sonuçlarını yükler ve anlamlı düzenlere yapılandırır. Birden fazla zaman noktasında lezyon saptama, evreleme ve takip ile sizi destekler.

Teknolojiler arasında kantitatif PET değerlerinin uyumlaştırılması

EQ.PET ile syngo.PET Segmentation, tarayıcı satıcısı, modeli veya rekonstrüksiyon algoritmalarından bağımsız olarak hastalık belirtilerinin ve değişikliğinin belirlenmesi için uzunlamasına hasta muayenelerinin karşılaştırılmasını sağlar.

Bölümler arası işbirliğini teşvik etme

syngo.PET&CT Therapy arayüzü, tanı amaçlı PET ve BT segmentasyonlarının Brüt Tümör Hacimlerine (GTV) dönüştürülmesine yardımcı olur ve bunları radyoterapi tedavi planlamasında kullanılmak üzere DICOM RT Yapı Setleri olarak yayınlar. Bu, disiplinler arası işbirliğini basitleştirmeye yardımcı olur.

Hareket halindeyken bile görüntülerin yüksek kalitede 3D okunması ve görüntülenmesi2

syngo.via WebViewer3, zaman açısından kritik durumlarda veya çağrı sırasında hızlı ve kolay görüntü erişimi sağlar. Radyoloji dışındaki hekimler için yüksek kaliteli görüntülere erişim sağlar. syngo.via WebViewer, sonuçları hastalarla tartışmak için de uygundur.

İlgili Ürünler, Servisler ve Kaynaklar

1syngo.via can be used as a standalone device or together with a variety of syngo.via-based software options, which are medical devices in their own right.

syngo.via VB10 and the syngo.via VB10 based software options are currently under development, and not for sale in the U.S., China and other countries. Due to regulatory reasons its future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens organization for further details.

2Prerequisites include: wireless connection to clinical network, meeting recommended minimum hardware requirements, and adherence to local data security regulations.

3The application syngo.via WebViewer is not intended for diagnostic viewing/reading on mobile devices in the US. Please ask your sales representative whether the product is available for your country. Diagnostic reading of images with a web browser requires a medical-grade monitor. For the iPhone and the iPad, country-specific laws may apply. Please refer to these laws before using for diagnostic reading/viewing.