Case Report: Sinding-Larsen-Johansson Disease

Axel Goldmann, M.D.
Orthopedic Center Erlangen, Germany
 |  01-02-2012

An 11-year-old female patient presented with pain in the left knee during extension and flexion manoeuvres of the knee following horseback exercises (maximum extension and abduction of the left lower extremity). Based on physical examination, a partial rupture of the left patellar ligament was suspected. In his case report, Axel Goldmann, MD (Orthopedic Center, Erlangen, Germany) describes the MRI findings of this patient with a rarely seen diagnosis.


Quick Links

Clinical Talk: "Why, when and how to image joints in childhood"

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.