Case Series: Presurgical Planning with fMRI/DTI

Jay J. Pillai, M.D.; Domenico Zacà, Ph.D.
Johns Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, USA
 |  21-10-2011

Functional MR imaging (fMRI) and evaluation of fiber tracts (DTI) are not commonly used techniques in clinical routine. However, these methods have already shown their clinical value especially for planning of brain interventions. The potential of fMRI and DTI to improve patient care is essential for everyone interested in state-of-the art brain imaging.
In this clinical case series, Jay J. Pillai M.D. and Domenico Zacà Ph.D. (Johns Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, MD, USA) demonstrate how fMRI and DTI can influence the surgical decision making process providing information that would not have been available using only MR anatomical images.


Clinical Talk on "Imaging brain tumors"

Clinical Talk on "Effective utilisation of fMRI in routine clinical practice"

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.