Case Report: Knee MR Imaging of an Osteochondroma in Combination with Melorheostosis

Paul Flechsig, M.D.; Marc-André Weber, M.D.
University Hospital Heidelberg, Heidelberg, Germany
 |  18-12-2011

In daily patient care imaging speed and high resolution are key elements that are in direct conflict.
In this issue Professor Marc-André Weber et al. (University Hospital Heidelberg, Germany) present a case of cartilaginous exostosis (osteochondroma) that shows how combining 3T MRI and dedicated high-density coils provides an irreplaceable tool for the fast and accurate evaluation of malignant and benign aspects and helps to raise arguments against a parosteal osteosarcoma or a low-grade chondrosarcoma as differential diagnoses.

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.