MAGNETOM Aera - Spine Imaging in an Optimized Clinical Workflow

Johan Dehem, M.D.
VZW Jan Yperman, Ieper, Belgium
 |  29-11-2013

Fast imaging for patients in pain; Application tips that can change the life of a patient; Highest quality full spine images with good detail of adjacent lymph nodes in mediastinum or retro peritoneum: Dr. Johan Dehem, M.D. (Jan Yperman, Ieper, Belgium) has been using the 1.5T MAGNETOM Aera for 1 year now. In his article he reflects on how the system is performing in a busy clinical environment.

Listen to Dr. Dehem’s talk an Highest Quality Imaging in an Optimized Clinical Workflow, given during the lunch symposium at the 15th International MRI Symposium 2013 at Garmisch-Partenkirchen, Germany


Further Reading

MAGNETOM Aera: Combining Throughput and Highest Quality MRI in an Optimized Clinical Workflow

MAGNETOM Aera: Combining Throughput and Highest Quality MR Angiography

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.