Non-Contrast-Enhanced Evaluation of Perfusion Deficiencies of the Brain

David J. Panasci, M.D.; Steven L. Mendelsohn, M.D.
Zwanger-Pesiri Radiology, Smithtown, NY, USA
 |  17-02-2010

For diagnoses and follow-up of cerebrovascular diseases the accurate evaluation of brain perfusion including temporal information of blood flow is essential. In this case report Drs. Panasci and Mendelsohn from Zwanger-Pesiri Radiology, Smithtown, NY, USA demonstrate how this data can also be derived from non-contrast enhanced PWI measurements. By using syngo.ASL, they were able to evaluate a post procedure study following angioplasty and stenting of a right internal carotid artery and angioplasty of a right A1 segment.

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.