Neuro-Infections in Childhood – MR Imaging Patterns

Birgit Ertl-Wagner
Institute of Clinical Radiology, University of Munich – Grosshadern Campus, Munich, Germany
 |  29-09-2011

Infectious diseases are among the most common disorders of the brain and spine in childhood. The manifestation of the disease and the MR imaging patterns vary widely and depend on the time of infection in relation to the development of the brain.
In her article, Professor Ertl-Wagner from the Institute of Clinical Radiology, University of Munich, Germany, gives a comprehensive overview about infections of the brain in childhood and provides help on how to scrutinize routine MR images for potential signs of neuro-infections.


Quick Links

Clinical Talk  on "Imaging of the young brain - which technique for which referral?"

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.