MRI of the Lung – ready … get set … go!

Prof. Dr. med. Jürgen Biederer, MD; et al.
University Hospital Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Department of Diagnostic Radiology, Kiel, Germany
 |  15-04-2011

MRI of the lung can be applied in a variety of clinical scenarios. It is a feasible alternative to CT – as it avoids unnecessary radiation in young patients and provides additional physiological information such as perfusion or respiratory dynamics. Diffusion-weighted imaging can even add biological information about cell density.
In this report, Professor Biederer (University Hospital Kiel, Germany) gives a detailed review on lung imaging protocols available with Siemens MRI systems and an insight into typical applications for lung MRI.


Further readings

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.