Knee MR Imaging of Haemarthrosis in a Case of Haemophilia A

Marc-André Weber, M.D., et al.
University Hospital Heidelberg, Germany
 |  20-07-2010

Imaging pediatric joints is often still a domain of x-ray and ultrasound. However, the application of MRI is of growing importance not only because of excellent soft tissue contrast and its superior capacity to visualize and evaluate the extension of involvement of soft tissues but also because of its capability to early and precisely detect bone destruction. In this case, Prof. Marc-André Weber, University of Heidelberg, Germany, reports on the imaging findings of a 14-year-old male with known haemophilia A.


Further Reading

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.