How to get Inline Reconstructed Rotating MIPs with a 3D SPACE Measurement

Thomas Illigen
Siemens Healthcare, Mannheim, Germany
 |  29-11-2015

In the Siemens software versions syngo MR E11 and D13, a measurement within the Abdomen Dot Engine offers an option to obtain inline reconstructed rotating maximum intensity projections (MIPs). Those are primarily intended for high-resolution MR cholangiopancreatography (MRCP) using a respiratory triggered 3D SPACE measurement.
 

Here is the description how to use this functionality outside the Abdomen Dot Engine and adapt it to other 3D SPACE protocols. This article describes how to use the tool for lumbar spine myelography; but you can do this for every 3D SPACE.

Watch the step-by-step videos

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.