Imaging of Cerebral Amyloid Angiopathy (CAA) using syngo SWI

Markus Lentschig, M.D.
MR, Nuclear Medicine and PET/CT Center Bremen Mitte, Bremen, Germany
 |  15-06-2010

Compared to conventional T2*-weighted imaging susceptibility-weighted imaging (syngo SWI) is very sensitive in detection of small bleedings and small vascular malformations. In his case report Markus Lentschig, M.D. from the MR Center Bremen in Germany shows that syngo SWI is also a sensitive tool for the precise assessment of cerebral amyloid angiopathy (CAA). Multiple smallest cortical and subcortical bleedings were depicted in detail and in this case extend and severity of CAA as visualized by SWI would have been clearly underestimated based on conventional MRI only.


Further Readings

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.