3T DTI in Patients with Glaucoma. New Approaches for Data Analysis and Clinical Implications

Tobias Engelhorn; et al.
Department of Neuroradiology, University Hospital Erlangen, Germany
 |  21-02-2013

Using DTI at 3T, the intracranial optic fibers can be assessed in vivo non-invasively by volumetric analysis and by calculation of diffusion coefficients within the optic nerve and the optic radiation.
Based on volumetric analysis, T. Engelhorn et al. (University Hospital Erlangen, Germany) could demonstrate that there is ongoing physiological atrophy of the optic radiation with increasing age and that there is significant pronounced atrophy of the optic radiation in glaucoma patients with good correlation to the extent of optic nerve atrophy whereas morphological MRI sequences do not show pathological findings.
 


İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.