Case Report: Distal Medial Collateral Ligament Tear of the Knee

Eric K. Fitzcharles, M.D.; Charles P. Ho, Ph.D., M.D.
Steadman Philippon Research Institute Vail, CO, USA
 |  21-02-2012

Exact assessment of injuries of the distal medial collateral ligament (MCL) of the knee is paramount because the severity of the damage has impact on its treatment.
Fitzcharles and Ho from the Steadman Philippon Research Institute Vail, CO, USA, describe a traumatic high grade MCL rupture in a professional ski patroller. They share not only their images and how they perform this evaluation, but discuss the important imaging features and provide further information on traumatic MCL.


Quick Links

Clinical Talk on "MRI in Sports Medicine"

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.