MRI of the Shoulder: Utilizing the Glenoid Clockface Orientation

Steven D. Needell, M.D.
Boca Radiology Group, P.A., Boca Raton, USA
 |  22-11-2011

Orthopedic surgeons describe the glenoid fossa as the face of a clock, with the longitudinal axis defined by the supraglenoid tubercle at the 12:00 position and the inferior margin of the glenoid at the 6:00 position. Orienting the shoulder MRI exam relative to this clockface is ideal as it results in images which consistently correspond with the arthroscopists’ perspective and optimally profiles the major anatomic structures of the glenohumeral joint.
In this article, Steven D. Needell, M.D. (Boca Radiology Group, P.A., Boca Raton, FL, USA) describes how to use the technique and shows its advantages in clinical cases.

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.