Frequently Asked Questions: Diffusion-Weighted Imaging (DWI)

Joachim Graessner, Dipl. Ing.
Siemens Healthcare, Hamburg, Germany
 |  21-03-2011

MR diffusion-weighted imaging (DWI) is no longer just for brain applications. Whole body DWI is becoming a standard application in routine imaging.
Whole body DWI has become as valuable as T2 contrast in tumor imaging and it allows characterization of tissue properties. This report provides responses to some of the more frequently asked questions including the background, application, and interpretation of whole body DWI and its calculated Apparent Diffusion Coefficient (ADC) images.


İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.