Brain Perfusion: How & Why

Nader Binesh, Ph.D.; et al.
Department of Imaging, Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, USA
 |  22-03-2012

Pathologic perfusion is sometimes the reason and often the consequence of brain pathologies. Evaluation of perfusion with dynamic susceptibility-weighted imaging is a well understood and established method to evaluate these changes. In this “How I do it” article, Binesh et al. (Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles) show step-by-step how they apply this method and present four case reports illustrating the usefulness of perfusion imaging in clinical practice.


Clinical Talk on "Acquisition and evaluation of perfusion data"

İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.