Application Training Video on Arterial Spin Labeling

Stephen Rigsby; et al.
Siemens Medical Solutions Inc., Malvern/Cary, USA
 |  30-08-2011

Arterial Spin Labeling (ASL) allows non-invasive perfusion without administrating contrast medium. It is suitable for evaluating tumors, stroke, pediatric imaging, degenerative diseases, epilepsy and functional examinations of the brain.

In this "How I do it" feature, Stephen Rigsby, RT, demonstrates how to conduct ASL imaging. Topics include slice positioning, adapting parameters, and avoiding some common mistakes.


İlgili makaleler

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.