AI-Pathway Companion Akciğer Kanseri

Kişiselleştirilmiş bakım için uygun bilgiler

AI-Pathway Companion, onkoloji alanında hastalık bazlı uzmanlığa odaklanır ve sistem DNA’sında derinlemesine yerleştirilmiş olarak tüm hasta yolculuğu boyunca çoklu hastalık yaklaşımını takip eder. Hasta veri modeline sahip altyapı katmanı hasta bilgilerinin sistemler arası entegrasyonuna olanak sağlar. Bu teknoloji farklı onkoloji yolları boyunca kolay ölçekleme sağlar ve günlük karar oluşturma sürecinde doktorları destekler.

Veri arayüzlerinin devamlı geliştirilmesi ve düzeltilmesi aracılığıyla klinik yol boyunca elde edilen hastalık parametrelerinin sayısını artırmayı ve böylelikle kanser bakımını ilerletme hedefiyle ilgili veri noktalarını arttırmayı amaçlıyoruz. AI-Pathway Companion çözümünü, rutin klinik uygulamalarına ve tercih edilen akciğer kanseri iş akışına göre optimize etmek için daha da fazla sağlık kuruluşu ile ortaklık kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 

2020 yılında ilk CE sertifikalı Pathway prostat kanseri için sunuldu. Şimdi portföyü genişletiyoruz ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için AI-Pathway Companion’ı tanıtıyoruz. Çözüm, kılavuzlar boyunca kişiselleştirilmiş ve standartlaştırılmış karar almayı mümkün hale getirmek için geliştirilmiştir. Misyonumuz netliğini korur: hasta sonuçlarını iyileştirmek için net bir hedef ile teşhis ve tedavi kararlarını kolaylaştırmak.

Bunun için araçlarımız:

1. Geniş kapsamlı ve bağlama dayalı karar alımı için hastalık özelinde ilgili tüm verilerin akıllı entegrasyonu aracılığı ile gelişmiş onkoloji bakımı sağlıyoruz.

2. Onkolojide şeffaflık ve klinik mükemmellik sağlamak için erişilebilirliği ve kanıta dayalı bakım standartlarına bağlılığı kolaylaştırıyoruz.

3. Bilgili ortak karar alımı için kişiselleştirilmiş ve akıllı içgörülerden yararlanarak hasta merkezli bakımı güçlendiriyoruz.

Zorluklar

Akciğer kanseri erkekler ve kadınlar arasında en çok teşhis edilen kanserdir (toplam vakaların %11.6’sı) ve kanser ölümlerinin önde gelen nedenidir (toplam kanser ölümlerinin %18.4’ü)4

Klinik Kullanımı

AI-Pathway Companion

AI-Pathway Companion, standartlaştırılmış tümör kurulu hazırlığına ve uzmanlıklar arası etkili iş birliğine olanak sağlar.

1. Kanser bakımının önemli bir yönü, MDT'leri hazırlama ve yürütme zorluğudur.

2. Veriler birden çok sisteme dağıtılır ve kolayca bir araya getirilemez veya birleştirilemez.

3. Amaç, temel bilgileri daha iyi yakalamak, düzenlemek ve sunmaktır ve gelişmiş analitik ve iş akışı optimizasyonlarını etkinleştirmektir.

4. Bu, tüm MDT üyeleri tarafından erişilebilen tek bir gösterge tablosunda iş akışının dijitalleştirilmesi ve vaka incelemelerinin standartlaştırılması yoluyla başarılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

destekler.