Klinik Görüntüleme Çözümleri
“Aynı noktada kalmak” yerine “ilerlemek” – En iyisinden daha azıyla yetinmeyin.

Mevcut durumu koruyarak tıpta gelişme kaydetmek olanaksızdır. CT Clinical Engines çözümleri, çalışma adımlarını azaltıp hastaya uygulanan prosedürleri sürekli kısaltarak her zaman daha fazla tanı güvenilirliği sunuyor, süreç verimliliğini artırıyor ve böylece klinik yeteneklerinizi geliştiriyor.

1syngo.via can be used as a standalone device or in conjunction with a variety of syngo.via-based software options, which are medical devices in their own right.