Artis Girişimsel Anjiyografi Sistemleri

Radyoloji, kardiyoloji ve cerrahideki tüm klinik ihtiyaçları karşılamak üzere, Artis ürünlerimizle girişimsel görüntüleme için kapsamlı bir sistem portföyü sunuyoruz

1MIYABI Angio-CT is a customized solution and not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons the future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens organization for further details.