Corindus CorPath GRX

Vasküler robotik ile girişimleri geliştirmek

Karmaşık PCI'da girişimsel kardiyologları korumak ve onlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır

CorPath GRX'in avantajlarını keşfedin:

Robotik yardımlı koroner girişimler için dünyanın önde gelen sistemi, bu prosedürleri hem bakıcılar hem de hastalar için geliştirmektedir.

CorPath GRX, operatörlerin prosedürleri radyasyon korumalı bir çalışma alanından gerçekleştirmesini sağlayarak girişimsel cihaz uzmanları için daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.

Robotik sistem otomatik prosedürel hareketler ve hassas anatomik ölçümler ile operatörlerin karmaşık anatomilerde daha tutarlı ve tahmin edilebilir bir şekilde inceleme yapmasını mümkün kılar, uygun stent seçimine yardımcı olur ve cihaz konumlandırmada hassasiyet sağlamar.

CorPath GRX'i kullanmak, doktorların en ileri seviye klinik yeniliklere katılmalarına, itibarlarını ve kurumlarının itibarını artırmalarına olanak tanır.

Doktor koruması

İki

girişimsel uzmandan biri en az bir ortopedik yaralanma yaşıyor1

Her 10

girişimsel uzmanından biri sağlık nedenlerinden dolayı işten uzak kaldığı bir dönem geçirmiştir1

R-PCI2 ile operatörün maruz kaldığı radyasyonu azaltır.

Prosedürel otomasyon

60 ila 69 yaş arasındaki kişilerin %80'inde kalsifikasyon görülebilmektedir15

R-RPCI16'da Rotasyon ve Retrakt (Rotate on Retract) ile %-53 daha kısa tel çekme (wiring) süresi

Hassas stentleme

2/3

Koroner lezyon uzunluklarının 2/3'ü

yanlış hesaplanmıştır9

R-PCI ile

lezyon uzunluğunu belirlemek için 0,1mm'lik anatomi ölçümü

R-PCI ile

cihazların 1mm'lik konumlandırılması

Görsel üzerinden hesaplanan lezyonların üçte ikisi, uygun olmayan stent uzunluğu seçimine yol açarak 9sonuçları olumsuz etkiler.

Bu hastaların bir yıl içinde hedef damar revaskülarizasyonuna ihtiyaç duyma olasılığı iki kat ve üç yıl içinde miyokard enfarktüsü geçirme olasılığı ise üç kat daha fazladır.

CorPath GRX, anatominin instantanöz mm altı ölçümüne ve 1 mm'lik hareketlerle hassas cihaz konumlandırmasına olanak tanır.

Bu durum; ölçüm hatalarını, ekstra stente ihtiyaç duyulmasını ve boylamsal bölge ıskalama durumlarını azaltabilmektedir.

Bu özel makale, robotik destekli PCI ile ilgili soruları ve bunun stent yerleşimini nasıl geliştirebileceğini araştırmaktadır.

Neden gördüklerimize tam olarak güvenemiyoruz?

Robotik hassasiyet, stent yerleştirmeyi ve dolayısıyla bakım kalitesini nasıl geliştirebilir?

Robotik, yatırıma değer mi?

Bu soruların yanıtlarını keşfedin; robotik yardımın, hassasiyeti ve bakım kalitesini artırarak nasıl değer katabileceğini görün.

Farklılaşan teknoloji

Gelecekteki hastaların %74'ü

robot tarafından ameliyat edilmeyi düşünecek10

Hastaların beklentilerini karşılamak hatta mümkünse bu beklentileri aşmak tüm sağlık hizmeti sağlayıcıları için bir önceliktir.

Çalışanların beklentilerini karşılamak da istihdamı ve çalışanı elde tutmayı etkilediği için bir temel zorunluluktur.

Robotik destekli PCI gibi önde gelen teknolojilere erişim; doktorların önde gelen klinik yeniliklere katılmalarına, kendi itibarlarını ve kurumlarının itibarını artırmalarına olanak tanır.

Ayrıca laboratuvar ekibinin önemini ve iş memnuniyetini artırabilmektedir.

R-PCI gibi yenilikçi prosedürlerin uygulanması sağlık hizmeti sağlayıcılarının, fark yaratarak hasta sayısını artırmalarına olanak tanır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18